Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Porady praktyczne - pomoc w często spotykanych dolegliwościach » Płaskostopie, część 2 - masaż według Mapy Wschodu 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Płaskostopie, część 2 - masaż według Mapy Wschodu Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Płaskostopie, część 2 - masaż według Mapy Wschodu masażu stóp On Zon Su 按踵術

Starożytny chiński masaż stóp On Zon Su, podobnie jak Tradycyjna Medycyna Chińska widzi problem płaskostopia bardziej jako brak życia, czyli brak przepływów Energii Qi w  stopach. Dopiero ten brak życia, zazwyczaj spowodowany brakiem odpowiedniego ruchu fizycznego i  brakiem właściwego ruchu Qi wewnątrz ciała oraz w  jego Systemach Energetycznych, powoduje problemy funkcjonalne i  anatomiczne w  stopie. W  tej poradzie zajmę się przypadkami płaskostopia w  których główną przyczyną dolegliwości zastojowych w  stopach są Wilgoć i  Wiatr.

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Płaskostopie, część 2 - masaż według Mapy Wschodu Mapa_Wsch_dlon_MEM.jpg

Podstawowe wzorce patologii Tradycyjnej Medycyny Chińskiej powodujące płaskostopie, to:
- zastój spowodowany Wiatrem, Zimnem i  Wilgocią
- niedobór Qi Krwi
- Stagnacja Qi i  Krwi

W masażu stóp On Zon Su istnieje kilka sposobów pracy z  płaskostopiem, przede wszystkim masaż według Mapy Krajobrazu Wewnętrznego według Mozi oraz według map Wschodu oraz Północy.

Mapa Wschodu, rys. Lada Maliňáková
Mapa Wschodu, rys. Lada Maliňáková
Mapa Wschodu, dłoń 5 Przemian, rys. Lada Maliňáková
Mapa Wschodu,
dłoń 5 Przemian, rys. Lada Maliňáková

W przypadkach płaskostopia, w  których główną przyczyną dolegliwości zastojowych w  stopach są Wilgoć i  Wiatr, jako terapię stosujemy masaż zgodny z  Mapą Wschodu Mistrza Mozi.

Obecność tych patogenów w  organizmie diagnozujemy według zasad Tradycyjnej Medycyny Chińskiej lub przy pomocy masażu stóp On Zon Su.

Postawienie dokładnej diagnozy wymaga dużego doświadczenia, ale wstępnie możemy zapamiętać, że w  przypadku Wiatru masowana stopa może być "nerwowa" i  wykonywać rytmiczne lub chaotyczne ruchy o  charakterze drgnień i  tików.

Dotyczy to też poruszeń całego ciała, co szczególnie widoczne jest w  czasie diagnozy z  języka.

W przypadku Wilgoci zaobserwujemy obecność podskórnych ziaren, zgrubień, obrzęków, opuchnięć, czyli wodnistych struktur, szczególnie w  obszarach stopy odpowiedzialnych za przepływy płynów Jin Je i  Energii Qi.

Wilgoć na języku przejawia się grubym, "opuchniętym" ciałem języka i  obecnością odcisków zębów na brzegach języka.

Obecność grubego białego nalotu na języku może oznaczać Śluz, który powstaje z  Wilgoci i  jest jej patologiczną konsekwencją.

W przypadku płaskostopia każdą strefę Mapy Wschodu, widocznej na załączonym rysunku, masujemy:
1) głównie kciukiem, ale osoby bardziej zaawansowane mogą używać też innych palców i  wtedy stosujemy odpowiedniość Pięciu Przemian
2) masujemy na poziomie głębokim, czyli naciskamy mocno, aż do "poziomu kości", ale też stanowczo nie przesadzamy z  powodowaniem bólu u  osoby masowanej! Pamiętajmy, że stres spowodowany nadmiernym bólem spowoduje dalsze bloki w  przepływie Qi i  tylko pogłębi nasze dolegliwości, w  tym słabość stopy i  w konsekwencji płaskostopie. Natomiast uważna obserwacja pacjenta i  harmonizowanie siły oraz dynamiki ucisku z  jego reakcjami da właściwe pobudzenie Energii Qi.
3) w  podstawowej wersji wykonania Mapy Wschodu stosujemy tylko uciskanie, aczkolwiek istnieją inne wersje, w  których stosujemy tylko kręcenia, powodujące wiry energii Qi
4) każdy punkt i  strefę masujemy 8 razy, ponieważ zgodnie z  nauczaniem Mistrza Mozi, w  ten sposób działamy głównie na ścięgna (Wątroba/Przemiana Drzewa). Gdybyśmy w  tej Mapie używali Liczby Nieba z  księgi I  Jing, czyli 9, to oddziaływalibyśmy bardziej na skórę (Płuca/Przemiana Metalu). Jest tak, ponieważ w  Mapie Wschodu używamy innego systemu numerycznego niż w   Jing (Księga wróżb I  Ching). Jest to system numeryczny Pięciu Przemian.
5) w  ramach masażu całej Mapy Wschodu możemy szczególną uwagę zwrócić na masaż małego palca, refleksologicznie odpowiadającego stopie. Pamiętajmy jednak, że mapę tę stosujemy w  całości, bo celem naszego zabiegu jest poruszenie Qi i  usunięcie Wilgoci.

I na koniec: pamiętajmy, że zdrowe stopy, to właściwy ruch i  właściwy styl życia. Zarówno w  prewencji chorób, jak i  w przypadku dolegliwości stosujemy masaż oraz tradycyjne chińskie ćwiczenia Qigong i  Taichi. Wskazane są też wewnętrzne ćwiczenia energetyczne Neigong, dające pobudzenie Energii Qi od wewnątrz.

Płaskostopie nie jest tylko problemem kosmetycznym i  bólowym, ale wyrazem braku siły całego organizmu człowieka, dlatego podane tu porady będą też pomocne dla osób, które nie skarżą się na dolegliwości ze strony płaskich stóp, ale chcą dbać o  cały swój dobrostan psychofizyczny.

Literatura:
1) SEKRETNE MAPY ON ZON SU. STAROŻYTNY CHIŃSKI MASAŻ STÓP, Ming Wong Chun Ying, Alessandro Conte, 2010 rok, wyd. Galaktyka
2) Wikipedia
Płaskostopie, z  20 XII 2019, 7:20
pl.wikipedia.org/…
3) Scott R. Smith
The Treatment of Plantar Fasciitis with Traditional Chinese Medicine www.chinesemedicinetimes.com/…

Marian Nosal
Warszawa, 16 I  2016 - 24 IX 2022

onzonsu.biz/…

Moi Drodzy, Mam nadzieję, że te porady praktyczne przydadzą się Wam, jak przydały się już setkom i  tysiącom osób, oraz polepszą komfort Waszego życia. Mam prośbę o  przysyłanie relacji z  efektów stosowania tych technik na email: MARIAN.NOSAL@GMAIL.COM z  tematem "EFEKTY MASAŻU On Zon Su". Najciekawsze opinie opublikuję na stronie www.OnZonSu.eu Pozdrawiam serdecznie i  życzę zdrowia oraz zadowolenia z  życia. Autor strony www.OnZonZu.eu: Marian Nosal
Sposoby masażu podane w  tym dziale możecie stosować na sobie, jako automasaż lub masować innych. Masaż stóp, czyli delikatne ich dotykanie, naciskanie i  pocieranie, jest zawsze korzystny. Powoduje rozluźnienie, harmonizuje, doenergetyzowuje i  uzdrawia ciało oraz ducha. Jeżeli nie będziemy masować zbyt mocno, szczególnie w  przypadku osób ciężko chorych i  na przykład kobiet w  ciąży, to nie musimy obawiać się skutków ubocznych. Są osoby, które mają intuicję oraz talent do masażu i  dlatego potrafią dość dobrze masować nawet po przeczytaniu krótkiej instrukcji. Jednak najlepsze rezultaty osiągniemy, jeżeli w  sposób systematyczny opanujemy całą teorię i  praktykę masażu stóp On Zon Su. Zapraszamy na nasze szkolenia. Informacje o  nich są na stronie: www.OnZonSu.eu Z tekstów i  obrazów nie można dobrze nauczyć się takich istotnych elementów masażu, jak siła i  tempo wykonywania masowania, czy wybór optymalnej dla danego przypadku techniki masażu. Co do Waszych dolegliwości, to w  razie chorób lub w  razie nieustępowania nawet lżejszych dolegliwości należy zawsze, w  sprawie użycia podanych tu rad, skonsultować się z  odpowiednio wykształconym lekarzem lub terapeutą. W  przeciwnym wypadku, nie mogę ponosić odpowiedzialności za wyniki Waszych działań.