Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Porady praktyczne - pomoc w często spotykanych dolegliwościach » Zdrowie i długowieczność (3) 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Zdrowie i długowieczność (3) Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Zdrowie i  długowieczność (3)

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Zdrowie i długowieczność (3) On.JPGOn Zon SuKurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Zdrowie i długowieczność (3) Su.JPG Masowanie punktu Tai Chi / Tai Ki, to podnoszenie poziomu witalności i  harmonizowanie współpracy między Narządami i  Obiegami Energetycznymi w  organizmie. A  przede wszystkim jest harmonizowaniem naszego ciała z  energiami Kosmosu.

Masaż punktu Tai Ki / Tai Chi palcem środkowym Rys. Lada Malinakova
Masaż punktu Tai Ki / Tai Chi palcem środkowym
Rys. Lada Malinakova

Znak Tai Chi ( 太极 / 太極 ) wyraża jedność i  harmonię przeciwieństw.

Znak ten, to koło podzielone krzywą w  kształcie litery S na części ciemną i  jasną.

Przedstawia on Yin Yang oraz ich relacje w  czasie i  w przestrzeni.

Powinien być wizualizowany, jako kręcące się koło.

W starożytności Wszechświat był przedstawiany jako symbol Tai Chi.

Tai Chi = Najwyższy Wszechświat

W symbolu Tai Chi część jasna Yang zawiera ciemny punkt Yin.

Część ciemna Yin zawiera punkt jasny Yang.

Oznacza to, że w  każdym Yin jest trochę Yang, a  w każdym Yang jest trochę Yin.

W symbolu Tai Chi zawarta jest idea zmiany, transformacji i  cykliczności.

Każda rzecz we Wszechświecie jest w  stanie ciągłej transformacji.

Kiedy Yang osiąga swoje maksimum, przekształca się w  Yin i  na odwrót.

Cykliczne transformacje Yin-Yang są widoczne na przykład w  następstwie dni i  pór roku: noc rodzi dzień, który z  kolei rodzi noc.

Podobnie dzieje się z  porami roku: zima rodzi lato i  odwrotnie.

Masaż obszaru i  punktu odpowiadającego Najwyższej Harmonii Tai Chi na stopie, to starożytna technika taoistyczna synchronizująca wszystkie Energie Qi osoby masowanej ze Źródłową Energią Yuan Qi Wszechświata.

Pochodzi on z  najstarszej mapy masażu stóp On Zon Su nazywanej Mapą Nieba Przedurodzeniowego lub Mapą Nieba Wcześniejszego i  dotyczy tych składników naszej istoty, które pochodzą sprzed naszego poczęcia, czy urodzenia.

Są to nasze podstawowe zasoby Esencji Jing Energii Qi, zawarte na przykład w  DNA, a  pochodzące od naszych rodziców i  dalszych przodków, od otoczenia, od Kosmosu, od Boga.

Więc masażem punktu Tai Chi uzupełniamy to, czego nie dostaliśmy w  początkach naszego życia i  co nadal może powodować problemy i  dolegliwości.

Masując ten punkt bardziej BUDUJEMY nasze zdrowie niż leczymy nasze choroby.

Jest to technika budująca zdrowie oraz integrująca siły i  zasoby organizmu.

Uzupełnienie tych pierwotnych, źródłowych, przedurodzeniowych zasobów człowieka w  ramach klasycznych technik medycyny naukowej, a  nawet w  ramach Tradycyjnej Medycyny Chińskiej jest uważane za trudne, a  nawet za niemożliwe.

Dlatego, aby taki głęboki cel osiągnąć, stosujemy starożytne energetyczne sposoby taoistów przyrody, a  wśród nich tytułowy masaż punktu Tai Chi.

Mapa Nieba Przedurodzeniowego jest trudna w  wykonaniu i  wymaga od masażysty dużej wiedzy, praktyki, doświadczenia i  odpowiedniej subtelności.

Natomiast sam masaż punktu Tai Chi jest wskazany i  dobroczynny dla wszystkich, nawet jeżeli nie wykonamy go doskonale.

Jest też kluczowym i  centralnym elementem całej Mapy Nieba Przedurodzeniowego.

Autorem tej najstarszej mapy masażu stóp On Zon Su był Wielki Nieśmiertelny Mistrz Nagie Czerwone Stopy, który żył jeszcze przed potopem świata.

Masaż punktu Tai Ki nie działa szybko, ale oddziałuje na najgłębsze poziomy Energii i  psychiki człowieka.

Dlatego należy go cierpliwie wykonywać codziennie, najlepiej rano i  wieczorem, a  wszechstronne efekty pojawią się z  czasem.

Oczywiście zdarzają się też efekty natychmiastowe, szczególnie odczucie harmonii i  spokoju, zarówno u  masazysty, jak i  u osoby masowanej.

Można i  należy wykonywać go w  formie automasażu, ponieważ nie trwa długo i  w związku z  tym nie prowadzi do nadmiernych napięć wynikających ze zgięcia ciała.

Wykonanie masażu:

- 9 razy naciskamy palcem środkowym w  punkt Tai Ki leżący w  centralnym punkcie stopy

- 9 razy kręcimy tym samym palcem w  lewo

- 9 razy kręcimy tym samym palcem w  prawo

- najlepiej jest kręcenie palcem w  lewo i  potem w  prawo powtarzać 2 X 9 X 9 razy, czyli w  sumie wykonujemy 162 krążeń (zawsze w  seriach po 9) w  punkcie Tai Ki.

Masujemy w  ciszy i  w skupieniu, aby dotrzeć do najgłębszych pokładów Qi stanowiących o  naszym zdrowiu i  samopoczuciu.

Liczenie ilości wykonywanych technik znacznie w  tym skupieniu pomaga.

Cały opisany wyżej masaż wykonujemy płynnie, bez odrywania palca od podeszwy stopy.

Również zmianę kierunku ruchu kręcenia w  prawo i  w lewo wykonujemy płynnie, naśladując płynność przejścia Yin w  Yang i  odwrotnie.

Pamiętamy przy tym, że siły te mają swoje źródła w  sobie wzajemnie, przy czym kręcenie w  lewo obrazuje aspekt Yin, a  w prawo aspekt Yang.

Moja propozycja: masujcie codziennie ten punkt, aby wzmocnić swoją biologię i  całą swoją siłę życiową.

Taki masaż, czy automasaż wygląda niewinnie, ale ma potężny wpływ na nasze samopoczucie i  zdrowie.

I chodzi tu nie tylko o  zdrowie fizyczne, ale też o  energetykę i  duchowość człowieka.

Takiego zdania byli starożytni taoiści - twórcy Klasycznej Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

A swoje doskonałe zdrowie i  długowieczność zawdzięczali oni właśnie codziennemu stosowaniu takich technik.

Marian Nosal
Warszawa 26 I  2020 - 28 V 2021
onzonsu.biz/…

Autor najobszerniejszych stron www i  kanałów filmowych o  zdrowiu według TCM w  języku polskim:
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl → ☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼
www.TradycyjnaMedycynaChinska.pl / www.TradycyjnaChinskaMedycyna.pl / www.TChM.pl
www.OnZonSu.eu / www.OnZonSu.biz
www.TaiChiKung.pl / www.TaiKiKung.pl
www.facebook.com/… - strona „Tradycyjna Medycyna Chińska, Warszawa” na Facebooku
www.youtube.com/… - kanał kanał filmowy Youtube „Tradycyjna Medycyna Chińska”
Starożytny chiński masaż On Zon Su 按 踵 術 - kanał filmowy Youtube o  starochińskim masażu stóp
Qigong, Neigong, Tai Chi. Ćwiczenia i  medytacja - kanał filmowy Youtube o  starożytnych chińskich ćwiczeniach energetycznych i  medytacyjnych

Moi Drodzy, Mam nadzieję, że te porady praktyczne przydadzą się Wam, jak przydały się już setkom i  tysiącom osób, oraz polepszą komfort Waszego życia. Mam prośbę o  przysyłanie relacji z  efektów stosowania tych technik na email: MARIAN.NOSAL@GMAIL.COM z  tematem "EFEKTY MASAŻU On Zon Su". Najciekawsze opinie opublikuję na stronie www.OnZonSu.eu Pozdrawiam serdecznie i  życzę zdrowia oraz zadowolenia z  życia. Autor strony www.OnZonZu.eu: Marian Nosal
Sposoby masażu podane w  tym dziale możecie stosować na sobie, jako automasaż lub masować innych. Masaż stóp, czyli delikatne ich dotykanie, naciskanie i  pocieranie, jest zawsze korzystny. Powoduje rozluźnienie, harmonizuje, doenergetyzowuje i  uzdrawia ciało oraz ducha. Jeżeli nie będziemy masować zbyt mocno, szczególnie w  przypadku osób ciężko chorych i  na przykład kobiet w  ciąży, to nie musimy obawiać się skutków ubocznych. Są osoby, które mają intuicję oraz talent do masażu i  dlatego potrafią dość dobrze masować nawet po przeczytaniu krótkiej instrukcji. Jednak najlepsze rezultaty osiągniemy, jeżeli w  sposób systematyczny opanujemy całą teorię i  praktykę masażu stóp On Zon Su. Zapraszamy na nasze szkolenia. Informacje o  nich są na stronie: www.OnZonSu.eu Z tekstów i  obrazów nie można dobrze nauczyć się takich istotnych elementów masażu, jak siła i  tempo wykonywania masowania, czy wybór optymalnej dla danego przypadku techniki masażu. Co do Waszych dolegliwości, to w  razie chorób lub w  razie nieustępowania nawet lżejszych dolegliwości należy zawsze, w  sprawie użycia podanych tu rad, skonsultować się z  odpowiednio wykształconym lekarzem lub terapeutą. W  przeciwnym wypadku, nie mogę ponosić odpowiedzialności za wyniki Waszych działań.