Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Porady praktyczne - pomoc w często spotykanych dolegliwościach » Praktyczne zastosowanie masażu stóp On Zon Su w celach zdrowotnych i leczniczych 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Praktyczne zastosowanie masażu stóp On Zon Su w celach zdrowotnych i leczniczych Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Praktyczne zastosowanie masażu stóp On Zon Su w  celach zdrowotnych i  leczniczych

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Praktyczne zastosowanie masażu stóp On Zon Su w celach zdrowotnych i leczniczych On.JPGOn Zon SuKurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Praktyczne zastosowanie masażu stóp On Zon Su w celach zdrowotnych i leczniczych Su.JPG Masaż stóp On Zon Su jest metodą uniwersalną, wszechstronną, nie tylko leczniczą, a  jego zastosowania zdrowotne na wyższym poziomie wymagają zazwyczaj dużej wiedzy i  doświadczenia. Powstawał on w  okresie od około 7000 roku p.n.e. do około 100 lat temu, a  więc przez okres około 9000 lat, zaś jego twórcami byli najwybitniejsi starożytni i  współcześni filozofowie, taoiści i  lekarze chińscy. W  podstawowych zastosowaniach masaż ten jest dość prosty, ale aby wykorzystać jego pełne możliwości potrzebna jest duża wiedza i  umiejętności.

Aby to wyjaśnić, w  tym tekście postaram się uporządkować informacje na ten temat i  pokazać jak może wyglądać całościowe podejście i  powiązany z  nim sposób myślenia, który pozwala na uzyskanie jak najlepszych efektów prozdrowotnych i  leczniczych. Czyli dokonam tu próby systematyzacji takich tradycyjnych sposobów myślenia, które prowadzą do jak najpełniejszego i  najlepszego zastosowania zdrowotnego masażu stóp On Zon Su. Tradycyjnie wiedza ta jest nauczana stopniowo i  przez wiele lat, metodą bezpośredniego przekazu z  nauczyciela do ucznia, bez pośrednictwa innych osób, czy tekstów pisanych. Dlatego można powiedzieć, że uchylam tu rąbka tajemnicy warsztatu starożytnych mistrzów taoistycznych i  moistycznych, takich jak Czerwona Sosna, Żółty Cesarz, Mozi, czy Ko Hung, zwany inaczej Ge Hongiem (葛洪), którzy poszczególne mapy masażu stóp On Zon Su tworzyli.
Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Praktyczne zastosowanie masażu stóp On Zon Su w celach zdrowotnych i leczniczych Napis_OnZonSu.jpg Zazwyczaj najpierw dobieramy mapę, czyli metodę masażu stóp On Zon Su, której w  danej sytuacji powinniśmy użyć, a  następnie zakres i  sposób masowania.

Jak wygląda dobór mapy w  masażu stóp On Zon Su?

● Każda mapa, czyli metoda masażu stóp On Zon Su, jest stosowana w  określonych sytuacjach i  stosuje się ją właśnie w  takich przypadkach. Na przykład Mapę Północy stosujemy u  osób o  mocnej konstytucji, Mapę Wschodu w  przypadku pacjentów wrażliwych na Wiatr i  Wilgoć, zaś Mapę Zachodu u  osób wrażliwych na Suchość Zewnetrzną i  Wewnętrzną. Poza tym Mapa Wschodu jest częściej stosowana u  kobiet i  dzieci, a  Mapa Północy jest typowa dla mocno zbudowanych mężczyzn. Jeżeli chcemy osiągnąć szybki efekt metodą refleksologii, to stosujemy tak zwane "inne mapy", czyli mapy specjalizowane na leczenie konkretnych dolegliwości lub na dolegliwości występujące w  konkretnych częściach ciała. Jeżeli zaś pragniemy oddziaływać głębiej i  na subtelne Energie Qi narządów wewnetrznych Zang Fu, to najlepiej jest zastosować Mapę Pejzażu Wewnętrznego mistrza Mozi. W  przypadku podstawowych problemów z  konstytucją psychofizyczną pacjenta stosujemy Mapę Meridianów Nadzwyczajnych lub nawet Mapę Nieba Przedurodzeniowego. Zasad doboru właściwej mapy masażu stóp On Zon Su jest więcej i  uczymy się ich w  miarę nauki i  praktyki.

● Do wielu map dodawane są wskazówki do zastosowań zdrowotnych, dotyczące nie tylko całej mapy, ale poszczególnych jej fragmentów. Na przykład w  Mapie Krajobrazu Wewnętrznego Mistrza Mozi masowanie obszaru refleksologicznie odpowiadającego Sercu leczy zaburzenia krążenia, ciśnienie krwi wysokie lub niskie, palpitacje, zawroty głowy, brak równowagi emocjonalnej, histerię, a  takze zaburzenia pamięci i  umysłu.

● Jeżeli w  jakimś trudnym przypadku nadal nie wiemy jakiej mapy użyć, to stosujemy mapy uniwersalne, które w  sposób harmonijny wspierają wszystkie narządy i  systemy energetyczne, a  więc i  zdrowie całego organizmu. Metoda ta w  większości sytuacji działa bardzo dobrze, bo główną przyczyną chorób jest brak równowagi w  organizmie.

● Jeżeli zastosowany sposób masażu nie daje oczekiwanych rezultatów, z  powodu na przykład dużego spięcia osoby masowanej, czy też innych jej uwarunkowań, to wówczas stosujemy mapy specjalnie, opracowane dla takich przypadków. Są to szczególnie: z  map podstawowych Mapa Północy, a  z map sekretnych: Mapa Nieba Przedurodzeniowego, Mapa Sześciu Yin Yang Wielkiego Yu oraz Mapa Meridianów Nadzwyczajnych.

● Doświadczeni masażyści, po wielu (co najmniej kilkunastu, kilkudziesięciu) latach praktyki, w  celu doboru odpowiedniej mapy i  metody masażu mogą użyć intuicji, która pojawia się wraz z  doświadczeniem.

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Praktyczne zastosowanie masażu stóp On Zon Su w celach zdrowotnych i leczniczych Mapa_Zu_Toi_To.jpg A teraz uwagi na temat wyboru sposobu masowania:

● Zastosowanie refleksologiczne masażu stóp On Zon Su, to najprostsza metoda. Polega ona na użyciu punktów, czy stref refleksologicznych dla oddziaływania na odpowiadające im narządy i  układy anatomiczno-fizjologiczne w  ciele człowieka. W  tym przypadku do diagnozy może wystarczyć uproszczona diagnoza według medycyny chińskiej lub, w  razie nagłej potrzeby, tylko diagnoza według naukowej medycyny zachodniej, czy ludowej. Czasami wystarczy tylko wiedzieć, która część ciała boli, czy też niedomaga w  inny sposób.

● Bardziej zaawansowane podejście zakłada rozpoznanie najbardziej rozstrojonych energetycznie narządów wewnętrznych, meridianów całych obiegów energetycznych oraz zwrócenie na nie szczególnej uwagi w  czasie masażu.

● Najbardziej skuteczne podejście zakłada postawienie pełnej diagnozy według Tradycyjnej Klasycznej Medycyny Chińskiej, wraz z  rozpoznaniem występujących u  pacjenta wzorców patologii, z  podaniem występujących w  nich niedoborów i  nadmiarów. Następnie masuje się z  użyciem technik, które oddziałując na dotknięte dysharmoniami systemy energetyczne, czy organy wewnętrzne, powodują albo ich zasilanie, albo też rozpraszanie nagromadzonej w  nich nadmiarowej i  patologicznej Energii Qi.

Mapa Nieba Wcześniejszego dla zaawansowanych
Mapa Nieba Wcześniejszego dla zaawansowanych
Przy czym w  większości map wzmacniająco działa masaż mocny, szybki, obszerny i  głęboki, z  wirami energii zgodnymi z  kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Zaś redukująco działa masaż słaby, powolny, zawężony i  płytki, z  wirami energii przeciwnymi do kierunku ruchu wskazówek zegara.

Są jednak w  alchemicznym sekretnym masażu stóp On Zon Su takie mapy, w  których te zasady w  pewnych sytuacjach stosujemy odwrotnie. Tych map uczą się tylko osoby zaawansowane, ponieważ ich użycie wymaga nie tylko wiedzy, ale też doświadczenia i  intuicji.

Do takich map należy Mapa Nieba Przedurodzeniowego, Mapa Sześciu Yin Yang Wielkiego Yu, czy Mapa Meridianów Nadzwyczajnych, gdzie są pewne reguły, ale wiele podstawowych decyzji podejmuje się intuicyjne, podążając za zgodnością przepływu Energii Qi pacjenta i  swojej z  Energią Qi Kosmosu.

Jak widać z  powyższych rozważań masaż stóp On Zon Su można skutecznie stosować będąc na różnym poziomie zaawansowania i  taki był też zamysł twórców tego masażu.

Mapa Zachodu, kiedyś dla początkujących, a historycznie, 2000 lat temu... dla żebraków
Mapa Zachodu, kiedyś dla początkujących, a historycznie, 2000 lat temu... dla żebraków
Na przykład Mapa Zachodu została opracowana przez Mistrza Mozi dla żebraków, którzy nie mieli wielkiego wykształcenia, aby umożliwić im zarabianie i  godne życie w  społeczeństwie. Stosując masaż zgodny z  Mapą Zachodu można osiągnąć doskonałe rezultaty praktyczne bez posiadania obszernej wiedzy teoretycznej.

W masażu stóp On Zon Su istnieje jeszcze cała sfera pracy mentalnej i  energetycznej, nauczana i  stosowana na wyższych poziomach zaawansowania. Chodzi tu o  zastosowanie starożytnych chińskich praktyk Qigong, Neigong i  Neidan, czyli fizycznej (Qigong) i  mentalnej (Neigong) pracy z  Energią Qi w  celu osiągnięcia subtelnych, ale kluczowych dla zdrowia, długowieczności i  całego dobrostanu życia człowieka, przemian wenętrznych, nazywanych w  Chinach starożytnych Alchemią Wewnętrzną (Neidan). Metody te, czyli na przykład mentalna praca z  Energią Qi, jako światłem o  różnych częstotliwościach i  subtelnym ruchem Energii w  Przestrzeni oraz w  ciałach osoby masującej i  masowanej są integralną częścią masażu stóp On Zon Su.

Jak widać masaż ten składa się zarówno z  bardzo prostych metod fizycznego, refleksologicznego oddziaływania na człowieka, jak i  z zaawansowanych wewnętrznych psychologicznych, energetycznych i  duchowych warstw i  działań. Wszystkie te mapy, metody i  działania układają się w  harmonijną, medytacyjną całość, dającą zdrowie i  zadowolenie masażyście oraz osobie masowanej.

Uzyskanie pełnej harmonii psychofizycznej u  masażysty jest ważne i  ten stan jest przekazywany przez mistrza uczniowi najpierw intuicyjnie, przez przykład, pokaz i  naśladowanie, a  potem również teoretyczno-praktycznie, z  zastosowaniem odpowiednich ćwiczeń fizyczno-energetycznych. Następnie ten stan doskonałej harmonii psychofizycznej przekazywany jest pacjentowi, którego organizm w  tej sytuacji wraca do stanu pełnej harmonii, czyli również do zdrowia.

I to jest główna siła taoistycznego masażu stóp On Zon Su.

Dlatego stan skupienia myśli i  Energii Qi oraz rozluźnione, ale mocne, czyli harmonijne ułożenie ciała staramy się zachowywać od pierwszego dotknięcia stopy osoby masowanej, aż do końca zabiegu. Ważne jest, aby nawet początkujący masażyści On Zon Su wiedzieli o  tym i  próbowali ten stan osiągnąć oraz w  ten sposób przekazać go osobie masowanej.

W tekście tym udało mi się zaledwie zarysować opisywane zagdnienie, mam jednak nadzieję, że zainteresowałem Państwa i  zachęciłem do dalszych studiów. Wszystkie aspekty masażu stóp On Zon Su, nawet te najbardziej subtelne, wyjaśniają się w  naturalny sposób w  miarę praktyki.

Marian Nosal
Warszawa, 20 VIII 2020 - 11 V 2021
onzonsu.biz/…

Moi Drodzy, Mam nadzieję, że te porady praktyczne przydadzą się Wam, jak przydały się już setkom i  tysiącom osób, oraz polepszą komfort Waszego życia. Mam prośbę o  przysyłanie relacji z  efektów stosowania tych technik na email: MARIAN.NOSAL@GMAIL.COM z  tematem "EFEKTY MASAŻU On Zon Su". Najciekawsze opinie opublikuję na stronie www.OnZonSu.eu Pozdrawiam serdecznie i  życzę zdrowia oraz zadowolenia z  życia. Autor strony www.OnZonZu.eu: Marian Nosal
Sposoby masażu podane w  tym dziale możecie stosować na sobie, jako automasaż lub masować innych. Masaż stóp, czyli delikatne ich dotykanie, naciskanie i  pocieranie, jest zawsze korzystny. Powoduje rozluźnienie, harmonizuje, doenergetyzowuje i  uzdrawia ciało oraz ducha. Jeżeli nie będziemy masować zbyt mocno, szczególnie w  przypadku osób ciężko chorych i  na przykład kobiet w  ciąży, to nie musimy obawiać się skutków ubocznych. Są osoby, które mają intuicję oraz talent do masażu i  dlatego potrafią dość dobrze masować nawet po przeczytaniu krótkiej instrukcji. Jednak najlepsze rezultaty osiągniemy, jeżeli w  sposób systematyczny opanujemy całą teorię i  praktykę masażu stóp On Zon Su. Zapraszamy na nasze szkolenia. Informacje o  nich są na stronie: www.OnZonSu.eu Z tekstów i  obrazów nie można dobrze nauczyć się takich istotnych elementów masażu, jak siła i  tempo wykonywania masowania, czy wybór optymalnej dla danego przypadku techniki masażu. Co do Waszych dolegliwości, to w  razie chorób lub w  razie nieustępowania nawet lżejszych dolegliwości należy zawsze, w  sprawie użycia podanych tu rad, skonsultować się z  odpowiednio wykształconym lekarzem lub terapeutą. W  przeciwnym wypadku, nie mogę ponosić odpowiedzialności za wyniki Waszych działań.