Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Porady praktyczne - pomoc w często spotykanych dolegliwościach » PŁASKOSTOPIE, wstęp dla wszystkich. Również, a może przede wszystkim dla osób zdrowych 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - PŁASKOSTOPIE, wstęp dla wszystkich. Również, a może przede wszystkim dla osób zdrowych Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

PŁASKOSTOPIE i  zależność stanu zdrowia całego organizmu od stanu zdrowia stóp

Wstęp dla wszystkich, również, a  może przede wszystkim dla osób zdrowych. Z  powodu dużego zainteresowania tematem płaskostopia, po opublikowaniu pierwszego tekstu o  nim, postanowiłem go opisać jeszcze raz w  formie kilku konkretnych porad. Uważam, że zapoznanie się z  tymi poradami będzie dobre dla wszystkich osób zainteresowanych zdrowym stylem życia. Powodów dużego zainteresowania tym tematem Czytelników i  mojego jest kilka i  są one bardzo ważne:

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - PŁASKOSTOPIE, wstęp dla wszystkich. Również, a może przede wszystkim dla osób zdrowych Plaskostopie.jpg

1) Według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej przez stopy przechodzą wszystkie podstawowe kanały energetyczne człowieka, czyli meridiany. Jest tak, gdyż meridiany przechodzące przez stopy są ściśle energetycznie połączone w  pary z  meridianami, których przebiegi występują w  rękach i  te pary stanowią nierozdzielną energetycznie całość. Dlatego kiedy mówimy o  płaskostopiu, należy na ten problem patrzeć szeroko, z  punktu widzenia całości energetyki i  zdrowia człowieka, a  nie nie tylko z  punktu widzenia lokalnych struktur anatomicznych w  stopach.

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - PŁASKOSTOPIE, wstęp dla wszystkich. Również, a może przede wszystkim dla osób zdrowych P1030048_stopy1.jpg2) Dlatego paradoksalnie, kiedy mówimy o  nienaturalnie spłaszczonych stopach, to przede wszystkim powinniśmy spytać o  stan systemów energetycznych naszych Nerek, Śledziony, Żołądka, Pęcherzyka Żółciowego, Pęcherza Moczowego Wątroby, których meridiany kończą się w  stopach. Ale w  związku z  powiązaniami między meridianami i  systemami energetycznymi rąk i  nóg nie można też zapominać o  odpowiadających im systemach energetycznych Serca, Płuc, Jelita Grubego, Potrójnego Ogrzewacza, Jelita Cienkiego Mistrza Serca (Osierdzia), których meridiany kończą się w  dłoniach. Czy przyczyna choroby stóp może być umiejscowiona w  górze ciała? Według medycyny chińskiej oczywiście, że tak.

3) Dolną częścią stopy, czyli podeszwą, wzdłuż dolnego podłużnego łuku stopy płynie Energia Qi kanału energetycznego Nerek. Wzdłuż górnej części stopy, wzdłuż jej grzbietu, czyli wzdłuż górnego podłużnego łuku stopy idą kanały energetyczne Wątroby, Żołądka i  częściowo Pęcherzyka Żółciowego. Wewnętrzną krawędzią stopy płynie Energia Qi kanału Śledziony, zaś jej zewnętrzną krawędzią Qi kanału Pęcherza Moczowego. Stąd łatwo zobaczyć że na płaskostopie bezpośredni wpływ mają systemy energetyczne Wątroby, Żołądka i  Nerek. Stan Qi w  pozostałych trzech meridianach też ma znaczenie.

4) Problem płaskostopia dotyczy wielu dorosłych, ale niestety także aż 30% dzieci!!! Stąd widzimy, jak szybko słabnie energetyka i  zdrowie całego społeczeństwa.

5) Płaskostopie nie jest tylko problemem kosmetycznym i  bólowym, ale wyrazem siły całego organizmu człowieka, dlatego podane tu porady będą też pomocne dla osób, które nie skarżą się na dolegliwości ze strony płaskich stóp, ale chcą dbać o  cały swój dobrostan psychofizyczny.

6) W  młodości na bóle z  powodu rozpoznanego medycznie płaskostopia cierpiałem zarówno ja sam, jak i  moja żona, a  po rozpoczęciu praktyki ćwiczeń i  masaży oraz bardziej naturalnego stylu życia problem ten zaczął znikać i  w końcu zniknął "bez leczenia". To znaczy anatomicznie tendencja do płaskostopia pozostała, ale kształt stopy poprawił się nam i  nie ma dolegliwości bólowych. Mamy więc osobiste doświadczenie, mówiące o  tym, że płaskostopie, bądź jego brak, jest odpowiedzią naszych stóp na stan zdrowia całego organizmu. I  na to, czy o  nasze zdrowie dbamy, czy nie.

7) Istnieją więc naturalne, zgodne z  prawami natury i  skuteczne metody leczenia, czy zapobiegania płaskostopiu i  o tym właśnie piszę.

8) Dlatego w  serii artykułów-porad pokażę Państwu szerokie podejście do tego tematu. Podam kilka sposobów masowania, wziętych z  chińskiego starożytnego masażu stóp On Zon Su, kilka tradycyjnych Wschodnich ćwiczeń fizycznych oraz przede wszystkim opiszę naturalny sposób chodzenia, który wspomaga cały organizm, pomaga też w  uzyskaniu właściwej, fizjologicznej postawy całego ciała, a  szczególnie dobrze wpływa na fizjologiczne funkcjonowanie stopy i  usunięcie bólów pochodzących z  płaskich stóp.

Krótko mówiąc płaskostopie nie jest tylko problemem naszych stóp.

Dotyczy ono całego naszego ciała oraz naszego stylu życia, a  szczególnie ilości i  jakości ruchu, dotyczy też psychiki i  pozytywnego podejścia do życia.

Zmieniając nasz styl życia zapobiegamy też chorobom cywilizacyjnym, takim jak płaskostopie.

Marian Nosal
Warszawa, 26 VIII 2020 - 4 VIII 2021

onzonsu.biz/…

Moi Drodzy, Mam nadzieję, że te porady praktyczne przydadzą się Wam, jak przydały się już setkom i  tysiącom osób, oraz polepszą komfort Waszego życia. Mam prośbę o  przysyłanie relacji z  efektów stosowania tych technik na email: MARIAN.NOSAL@GMAIL.COM z  tematem "EFEKTY MASAŻU On Zon Su". Najciekawsze opinie opublikuję na stronie www.OnZonSu.eu Pozdrawiam serdecznie i  życzę zdrowia oraz zadowolenia z  życia. Autor strony www.OnZonZu.eu: Marian Nosal
Sposoby masażu podane w  tym dziale możecie stosować na sobie, jako automasaż lub masować innych. Masaż stóp, czyli delikatne ich dotykanie, naciskanie i  pocieranie, jest zawsze korzystny. Powoduje rozluźnienie, harmonizuje, doenergetyzowuje i  uzdrawia ciało oraz ducha. Jeżeli nie będziemy masować zbyt mocno, szczególnie w  przypadku osób ciężko chorych i  na przykład kobiet w  ciąży, to nie musimy obawiać się skutków ubocznych. Są osoby, które mają intuicję oraz talent do masażu i  dlatego potrafią dość dobrze masować nawet po przeczytaniu krótkiej instrukcji. Jednak najlepsze rezultaty osiągniemy, jeżeli w  sposób systematyczny opanujemy całą teorię i  praktykę masażu stóp On Zon Su. Zapraszamy na nasze szkolenia. Informacje o  nich są na stronie: www.OnZonSu.eu Z tekstów i  obrazów nie można dobrze nauczyć się takich istotnych elementów masażu, jak siła i  tempo wykonywania masowania, czy wybór optymalnej dla danego przypadku techniki masażu. Co do Waszych dolegliwości, to w  razie chorób lub w  razie nieustępowania nawet lżejszych dolegliwości należy zawsze, w  sprawie użycia podanych tu rad, skonsultować się z  odpowiednio wykształconym lekarzem lub terapeutą. W  przeciwnym wypadku, nie mogę ponosić odpowiedzialności za wyniki Waszych działań.