Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Porady praktyczne - pomoc w często spotykanych dolegliwościach » Kręgosłup szyjny, bóle, problemy (część 1) 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Kręgosłup szyjny, bóle, problemy (część 1) Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Kręgosłup szyjny, bóle, problemy (część 1)

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Kręgosłup szyjny, bóle, problemy (część 1) On.JPGOn Zon SuKurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Kręgosłup szyjny, bóle, problemy (część 1) Su.JPG Chińscy taoiści uważali, że siedem kręgów szyjnych związanych jest energetycznie z  siedmioma gwiazdami Wielkiej Niedźwiedzicy. Nam niewiele to mówi, ale kiedy dowiemy się, że starożytni Chińczycy wierzyli, że centrum Energii Qi Wszechświata, to Gwiazda Polarna, a  siedem gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy przekazuje Qi Gwiazdy Polarnej do Układu Słonecznego i  do nas Ziemian, to okaże się, że szyja jest bardzo ważną strukturą energetyczną człowieka. Zresztą fizycy współcześni i  kosmologowie również uważają tę teorię za bardzo prawdopodobną.

Na tej starożytnej mapie masażu stóp On Zon Su nazywanej Mapą Nieba Przedurodzeniowego widać jak Siedem Gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy pośredniczy w przekazie Energii Qi z TAO, czyli z Kosmosu na Ziemię i do nas Mapa ta powstała kilka tysięcy lat temu, jeszcze przed Potopem Świata Rys. Lada Maliňáková
Na tej starożytnej mapie masażu stóp On Zon Su
nazywanej Mapą Nieba Przedurodzeniowego
widać jak Siedem Gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy
pośredniczy w przekazie Energii Qi z TAO, czyli z Kosmosu na Ziemię i do nas
Mapa ta powstała kilka tysięcy lat temu, jeszcze przed Potopem Świata
Rys. Lada Maliňáková

A więc kręgi szyjne służą nie tylko fizycznie do "noszenia głowy i  połączenia głowy z  tułowiem", ale też są podstawą energetyczną naszego życia.

Prawdą jest, że szyja rządzi głową, a  więc i  całym człowiekiem, podobnie jak w  znanym dowcipie w  którym to żona, jako szyja rodziny rządzi mężem, który przecież niewątpliwie jest jej głową.

Ludowe mądrości mają swój głęboki sens, również w  kategoriach Yin/Yang, bo szyja jest Yin, a  głowa Yang.

Yin zawsze jest podstawą dla Yang, kobieta dla mężczyzny, a  szyja dla głowy.

Yin rodzi i  karmi Yang, podobnie jak szyja daje głowie możliwość istnienia, zasila ją w  energię, krew i  w inne życiodajne substancje.

Stan energetyczny człowieka można poznać po sposobie noszenia głowy, które to stan i  sposób zależą od stanu Energii Qi szyi.

Najpierw podam definicje dwóch podstawowych dla zrozumienia i  utrzymania właściwej sylwetki pojęć: Nieba i  ZIemi.

Niebo i  Ziemia, pisane przeze mnie z  wielkiej litery, to pojęcia starożytnej filozofii chińskiej oznaczające odpowiednio koncentrację Yang i  Yin.

W uproszczeniu Niebo, to wszystko, co dąży do góry, i  na zewnątrz, jest jasne i  lekkie.

Zaś Ziemia, to wszystko, co opada w  dół i  do środka oraz jest ciemne i  ciężkie.

Na szkoleniach z  masażu stóp On Zon Su uczymy się, że osoba masująca ma mieć ciało i  Ducha zakorzenione w  Ziemi, a  głowę wyciągniętą w  rozluźniony sposób do Nieba.

Tylko wtedy będzie w  stanie długo i  skutecznie masować nie odczuwając zmęczenia.

Jest tak dlatego, że przy takiej rozluźnionej i  wyciągniętej postawie ciała szyja też jest w  odpowiedniej pozycji i  Energia Qi Nieba i  Ziemi, czyli Yang i  Yin przepływają przez nas swobodnie.

I nas zasilają.

Przy głowie zwieszonej (nadmiar Yin, niedobór Yang) lub nadmiernie i  sztywno podniesionej (nadmiar Yang, niedobór Yin) takiego swobodnego przepływu Qi nie ma.

Ten sposób myślenia i  utrzymywania ciała należy też utrzymywać w  życiu.

Kiedy jesteśmy smutni, głowę mamy zwieszoną, a  kiedy zadowoleni, podnosimy ją do góry.

Według mistrzów Qigongu szyja powinna być RÓWNOCZEŚNIE rozluźniona i  wyciągnięta, co jest oczywistym zastosowaniem zasady Yin-Yang.

Stan energetyczny człowieka można diagnozować na podstawie stanu szyi.

Starożytni mistrzowie taoistyczni, ale też współcześni eksperci od chińskich ćwiczeń Qigongi i  Neigong patrząc na stan szyi potrafią zdiagnozować stan emocjonalny człowieka, a  więc i  stan Qi jego narządów Zang Fu.

Dlatego stosowane dawniej przez nauczycieli i  rodziców polecenie "nie garb się" może nie było zbyt poprawne pedagogicznie, ale miało swój sens.

"Garbienie się" dzieci i  młodzieży pochodzi z  braku Energii Qi.

"Garbienie się", to po prostu brak Qi w  górnej części kręgosłupa, powodujące opuszczanie głowy.

I tej wiedzy wcale nie trzeba szukać tylko w  starożytnych Chinach.

Pan Kwapniewski, znajomy znachor ludowy znad Dunajca, z  okolic Tarnowa, kiedy go spytałem o  to, dlaczego młodzi ludzie w  okolicy garbią się wskazał tylko na dymy wznoszące się z  okolicznych fabryk: celulozy w  Niedomicach i  zakładów chemicznych w  Tarnowie-Mościcach.

Potem wyjaśnił, że to dymy przemysłowe tak niszczą zdrowie młodych ludzi.

Ma to sens, ponieważ młode, nieukształtowane jeszcze organizmy bronią się przed wniknięciem patogenów z  powietrza poprzez zmniejszanie czynnej pojemności płuc.

Stąd zaokrąglone plecy i  zwieszona głowa.

I tak już niestety zostaje na całe życie, nawet gdy powietrze się polepszy.

Pan Kwapniewski był starszym człowiekiem, a  przekaz uzdrowicielski był dziedziczony w  jego rodzinie z  pokolenia na pokolenie.

Miał więc wiele obserwacji i  wiedział co mówi.

Był też wspaniałym empatycznym człowiekiem i  mistrzem ortopedii ludowej.

Bardzo skutecznie pomagał mnie i  innym osobom z  mojej rodziny oraz znajomym.

Był sławą medyczną w  okolicy.

Leczyli się u  niego lekarze z  okolicy, a  na polu za jego domem zdarzało się, że lądowały helikoptery z  prominentnymi i  celebryckimi pacjentami.

Jego zabiegi były głęboko energetyczne i  trudno było uchwycić ich jakość oraz powtórzyć je samemu.

Swoim spokojem i  pogodą ducha przypominał mi starożytnych chińskich lekarzy taoistycznych.

Szkoda, że ten pan już nie żyje, ale mam nadzieję, że ma godnych następców.

Proszę przeczytać w  Internecie opis Choroby Scheuermanna, czyli "jałowej martwicy kręgosłupa" lub "kifozy młodzieńczej".

Dotyka ona kręgosłupa piersiowego, ale w  konsekwencji powoduje też pochylenie szyi.

To jest typowa choroba wieku młodzieńczego powodująca "garbienie się" i  inne negatywne objawy.

W opisie przyczyn tej choroby nie podaje się szkodliwego wpływu otoczenia, a  powinien tam być uwzględniony.

Choroba ta leczona jest zazwyczaj katorżniczymi ćwiczeniami rehabilitacyjnymi, które trochę pomagają.

Używa się też gorsetów i  innych urządzeń mechanicznych dla właściwego ustawienia kręgosłupa.

W młodości miałem tę chorobę i  postawę musiałem sobie wyprostować, dopiero jako człowiek dorosły, przy pomocy ćwiczeń Qigong, Neigong, Taichi i  innych metod chińskich.

Jest to możliwe bez ćwiczeń siłowych ale wymaga rozluźnienia i  cierpliwości.

Dziś tylko fachowcy mogą zauważyć, że "garbię się", bo głowę mam wyciągniętą do góry i  tylko plecy zostały trochę zaokrąglone, co w  sumie nie przeszkadza w  oddychaniu, o  ile głowa nie jest opuszczona.

Tradycyjna Medycyna Chińska twierdzi, że 70% Qi pochodzi z  powietrza, z  oddychania, a  tylko około 30% z  pożywienia.

Mając świadomość ogromnego negatywnego wpływu zatrucia powietrza na naszą Energię Qi i  w konsekwencji na nasze zdrowie powinniśmy pielęgnować stan Qi naszej szyi i  całego kręgosłupa.

Powinniśmy oddychać zdrowym powietrzem, stosować zdrowotne ćwiczenia Qigong, Tai Chi, jogi oddechowej i  wskazane w  następnych moich poradach zabiegi masażu lub automasażu On Zon Su na stopie.

Nie jest to żaden zabobon i  działania te mają uzasadnienie w  teorii i  w praktyce Klasycznej Medycyny Chińskiej oraz w  wiedzy ludowej polskich uzdrowicieli.

Polecam też tak zwaną "szwedzką poduszkę", czyli odpowiednio wyprofilowaną poduszkę ortopedyczną z  garbem na brzegu do podłożenia pod szyję na czas snu.

Link do tego tekstu znajdziesz na stronie www.OnZonSu.eu:
onzonsu.biz/…

Marian Nosal, Warszawa, 29 XI 2019 - 15 XI 2020
Autor najobszerniejszych stron www i  kanałów filmowych o  zdrowiu według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM) w  języku polskim:
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl → ☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼
www.TradycyjnaMedycynaChinska.pl = www.TradycyjnaChinskaMedycyna.pl = www.TChM.pl
www.OnZonSu.eu = www.OnZonSu.biz
www.TaiChiKung.pl = www.TaiKiKung.pl
www.facebook.com/… - strona „Tradycyjna Medycyna Chińska, Warszawa” na Facebooku
www.youtube.com/… - kanał kanał filmowy Youtube „Tradycyjna Medycyna Chińska”
Starożytny chiński masaż On Zon Su 按 踵 術 - kanał filmowy Youtube o  starochińskim masażu stóp
www.youtube.com/…
Qigong, Neigong, Tai Chi. Ćwiczenia i  medytacja - kanał filmowy Youtube o  starożytnych chińskich ćwiczeniach energetycznych i  medytacyjnych
www.youtube.com/…

Moi Drodzy, Mam nadzieję, że te porady praktyczne przydadzą się Wam, jak przydały się już setkom i  tysiącom osób, oraz polepszą komfort Waszego życia. Mam prośbę o  przysyłanie relacji z  efektów stosowania tych technik na email: MARIAN.NOSAL@GMAIL.COM z  tematem "EFEKTY MASAŻU On Zon Su". Najciekawsze opinie opublikuję na stronie www.OnZonSu.eu Pozdrawiam serdecznie i  życzę zdrowia oraz zadowolenia z  życia. Autor strony www.OnZonZu.eu: Marian Nosal
Sposoby masażu podane w  tym dziale możecie stosować na sobie, jako automasaż lub masować innych. Masaż stóp, czyli delikatne ich dotykanie, naciskanie i  pocieranie, jest zawsze korzystny. Powoduje rozluźnienie, harmonizuje, doenergetyzowuje i  uzdrawia ciało oraz ducha. Jeżeli nie będziemy masować zbyt mocno, szczególnie w  przypadku osób ciężko chorych i  na przykład kobiet w  ciąży, to nie musimy obawiać się skutków ubocznych. Są osoby, które mają intuicję oraz talent do masażu i  dlatego potrafią dość dobrze masować nawet po przeczytaniu krótkiej instrukcji. Jednak najlepsze rezultaty osiągniemy, jeżeli w  sposób systematyczny opanujemy całą teorię i  praktykę masażu stóp On Zon Su. Zapraszamy na nasze szkolenia. Informacje o  nich są na stronie: www.OnZonSu.eu Z tekstów i  obrazów nie można dobrze nauczyć się takich istotnych elementów masażu, jak siła i  tempo wykonywania masowania, czy wybór optymalnej dla danego przypadku techniki masażu. Co do Waszych dolegliwości, to w  razie chorób lub w  razie nieustępowania nawet lżejszych dolegliwości należy zawsze, w  sprawie użycia podanych tu rad, skonsultować się z  odpowiednio wykształconym lekarzem lub terapeutą. W  przeciwnym wypadku, nie mogę ponosić odpowiedzialności za wyniki Waszych działań.