Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Porady praktyczne - pomoc w często spotykanych dolegliwościach » REFLUKS ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWY, część 1 - podejście zgodne z Mapą Krajobrazu Wewnętrznego mistrza Mozi 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - REFLUKS ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWY, część 1 - podejście zgodne z Mapą Krajobrazu Wewnętrznego mistrza Mozi Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

REFLUKS ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWY, część 1 - podejście zgodne z  Mapą Krajobrazu Wewnętrznego mistrza Mozi

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - REFLUKS ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWY, część 1 - podejście zgodne z Mapą Krajobrazu Wewnętrznego mistrza Mozi On.JPGOn Zon SuKurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - REFLUKS ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWY, część 1 - podejście zgodne z Mapą Krajobrazu Wewnętrznego mistrza Mozi Su.JPG W masażu stóp On Zon Su istnieje kilka sposobów pracy z  refluksem żołądkowo-jelitowym. Tutaj podaję podejście zgodne z  Mapą Krajobrazu Wewnętrznego mistrza Mozi. Choroba refluksowa przełyku to schorzenie, które polega na zarzucaniu treści żołądkowej do przełyku. Taki stan pojawia się, kiedy dolny zwieracz przełyku nie pracuje w  pełni prawidłowo. W  takim przypadku kwaśna treść żołądka przemieszcza się w  kierunku górnego odcinka przewodu pokarmowego. Błona śluzowa przełyku nie jest przystosowana do tak kwaśnego otoczenia i  pojawiają się objawy refluksu. Refluks żołądkowo-przełykowy (GERD - gastroesophageal reflux disease), nazywany jest często chorobą refluksową przełyku lub refluksem żołądka

Mapa Krajobrazu Wewnętrznego mistrza Mozi
Rys. Lada Malinakova-Nosal

Objawy refluksu żołądkowego, to:
√ odbijanie
√ zgaga, czyli uczucie pieczenia w  przełyku odczuwane za mostkiem
√ kwaśny posmak w  tylnej części jamy ustnej
√ cofanie się treści pokarmowej do przełyku
√ ból w  klatce piersiowej
√ przewlekły kaszel
√ przewlekła chrypka

W Tradycyjnej Medycynie Chińskiej wyróznia się wiele przyczyn, które mogą powodować refluks żoładkowo-przełykowy. W  związku z  tym wyróżniamy też wiele rodzajów refluksów i  wiele metod leczenia tej dolegliwości.

Podstawowe wzorce patologii powodujące refluks żołądkowy według TCM to:
1. Zastój qi Wątroby atakujący Żołądek
2. Gorąco Wątroby i  Żołądka
3. Nagromadzenie wilgoci i  śluzu
4. Zastój pożywienia
5. Niedobór qi i  Yang Śledziony
6. Niedobór yin Żołądka

Jak widać większość z  tych wzorców patologii oczywiście dotyczy Żołądka, niektóre przyczyny powstają wcześniej w  obiegach energetycznych Śledziony oraz Wątroby a  potem przenoszą się na Żołądek.

Używając Mapy Krajobrazu Wewnętrznego refluks żołądkowo-przełykowy leczymy na trzy sposoby:

1) refleksologicznie i  bezpośrednio masujemy na stopach strefę Żołądka, szczególnie zwracając uwagę na jej górną część odpowiadającą dolnemu zwieraczowi przełyku
2 ) masujemy strefy Wątroby, Śledziony i  Żołądka
3) wykonujemy pełny masaż Mapy Krajobrazu Wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem Wątroby, Śledziony i  Żołądka

Ad1) ten rodzaj masażu stosujemy w  nagłych przypadkach, gdy nie ma możliwości postawienia dokładnej diagnozy. Jest to pomoc doraźna, ale skuteczna. Masujemy wtedy palcem lub kłykciem palca wskazującego w  kierunku z  góry w  dół, aby powstrzymać Zbuntowaną Qi , czyli przeciwprąd Qi w  Żołądku. Fizjologicznie Qi Żołądka płynie w  dół, a  przyczyną refluksu zazwyczaj jest odwrócenie kierunku tego przepływu w  górę, w  stronę przełyku. Oznacza to wyrzucanie treści pokarmowej z  Żoładka do góry, czyli do przełyku. W  przypadku refluksu żołądkowego szczególnie bolesny obszar na stopach występuje na górze strefy odpowiadającej Żołądkowi, czyli w  okolicy związanej z  dolnym zwieraczem przełyku.

Można też strefę Żołądka na stopie masować końcem palca wskazującego, wykonując w  kolejnych miejscach tej strefy krążenia w  kierunku zgodnym i  przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. W  każdą stronę po 5 lub 9 razy.

Ad 2) ten rodzaj masażu stosujemy, gdy nadal nie mamy dokładnej diagnozy, ale mamy więcej czasu i  większą wiedzę o  masażu stóp On Zon Su. W  nadmiarowych obszarach Wątroby i  Żołądka masujemy z  góry w  dół, lub wykonujemy ruchy obrotowe głównie w  kierunku odwrotnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Należy tylko uważać, aby nie stosować masażu redukujacego (kręcenie w  lewo) w  przypadku wyraźnego niedoboru Yin zołądka, czy zastoju pożywienia. W  strefie niedoborowej Śledziony wykonujemy ruchy obrotowe głównie w  kierunku zgodnym z  kierunkiem ruchy wskazówek zegara.

Ad 3) jeżeli uda nam się dokładnie ustalić wzorzec lub wzorce patologii odpowiedzialne za powstanie choroby, wykonujemy pełny masaż Mapy Krajobrazu Wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem Żołądka, przełyku, a  także innych narządów związanych z  etiologią choroby. Ten rodzaj masażu jest oczywiście terapeutycznie najlepszy, ale wymaga umiejętności diagnostycznych oraz umiejętności pełnego wykonania masażu zgodnie z  Mapą Krajobrazu Wewnętrznego według mistrza Mozi. Prosty opis tego masażu można znaleźć po adresem www:
onzonsu.biz/…

Nieleczony refluks może prowadzić do nadżerek przełyku, a  w dalszej konsekwencji do różnych komplikacji, nawet do raka. Dlatego zwracajmy na ten objaw uwagę i  w razie jego wystąpienia jak najszybciej prośmy o  pomoc masażystę lub terapetę TCM. W  razie nieustępowania objawów konsultujemy się z  lekarzem.

Ten tekst znajdziesz na stronie www:
onzonsu.biz/…

Marian Nosal
Warszawa, 3 czerwca 2022
www.CentrumSztukZdrowotnych.pl
☼Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej☼

www.TradycyjnaMedycynaChinska.pl / www.TradycyjnaChinskaMedycyna.pl / www.TChM.pl
www.OnZonSu.eu, www.OnZonSu.biz
www.TaiChiKung.pl / www.TaiKiKung.pl

Moi Drodzy, Mam nadzieję, że te porady praktyczne przydadzą się Wam, jak przydały się już setkom i  tysiącom osób, oraz polepszą komfort Waszego życia. Mam prośbę o  przysyłanie relacji z  efektów stosowania tych technik na email: MARIAN.NOSAL@GMAIL.COM z  tematem "EFEKTY MASAŻU On Zon Su". Najciekawsze opinie opublikuję na stronie www.OnZonSu.eu Pozdrawiam serdecznie i  życzę zdrowia oraz zadowolenia z  życia. Autor strony www.OnZonZu.eu: Marian Nosal
Sposoby masażu podane w  tym dziale możecie stosować na sobie, jako automasaż lub masować innych. Masaż stóp, czyli delikatne ich dotykanie, naciskanie i  pocieranie, jest zawsze korzystny. Powoduje rozluźnienie, harmonizuje, doenergetyzowuje i  uzdrawia ciało oraz ducha. Jeżeli nie będziemy masować zbyt mocno, szczególnie w  przypadku osób ciężko chorych i  na przykład kobiet w  ciąży, to nie musimy obawiać się skutków ubocznych. Są osoby, które mają intuicję oraz talent do masażu i  dlatego potrafią dość dobrze masować nawet po przeczytaniu krótkiej instrukcji. Jednak najlepsze rezultaty osiągniemy, jeżeli w  sposób systematyczny opanujemy całą teorię i  praktykę masażu stóp On Zon Su. Zapraszamy na nasze szkolenia. Informacje o  nich są na stronie: www.OnZonSu.eu Z tekstów i  obrazów nie można dobrze nauczyć się takich istotnych elementów masażu, jak siła i  tempo wykonywania masowania, czy wybór optymalnej dla danego przypadku techniki masażu. Co do Waszych dolegliwości, to w  razie chorób lub w  razie nieustępowania nawet lżejszych dolegliwości należy zawsze, w  sprawie użycia podanych tu rad, skonsultować się z  odpowiednio wykształconym lekarzem lub terapeutą. W  przeciwnym wypadku, nie mogę ponosić odpowiedzialności za wyniki Waszych działań.