Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Ważne informacje o refleksologii stóp On Zon Su » Masaż stóp On Zon Su 按踵術 jako skuteczna terapia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Masaż stóp On Zon Su 按踵術 jako skuteczna terapia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Masaż stóp On Zon Su 按踵術 jako skuteczna terapia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej

Proces leczenia w  Tradycyjnej Medycynie Chińskiej składa się z  1) przeprowadzenia diagnozy, z  2) ustalenia istniejących u  pacjenta wzorców patologii, oraz z  3) określenia metod leczenia, mających usunąć istniejące choroby i  stojące za nimi wzorce patologii. Do metod leczenia zaliczamy między innymi akupunkturę, ćwiczenia energetyczne Qigong i  Tai Chi, masaże energetyczne, w  tym starożytny masaż stóp On Zon Su, leczenie zmianą stylu życia, moksowanie, dietetykę, ziołolecznictwo i  inne.

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Masaż stóp On Zon Su 按踵術 jako skuteczna terapia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej Autom_w_prawo_czerw_MEM.jpg

Przy czym ważność tych metod i  kolejność ich stosowania podawana była jako Osiem Gałęzi Klasycznej Medycyny Chińskiej w  następującej kolejności:

• Medytacja
• Ćwiczenia
• Dieta
• Astrologia
• Geomancja (Feng Shui)
• Masaż
• Ziołolecznictwo
Akupunktura Moxa

Jak widać za najważniejsze uważane były metody psychologiczno-duchowe i  energetyczne.

Starożytny chiński masaż stóp On Zon Su łączy w  sobie podejście medytacyjne, fizyczne i  energetyczne.

Jest też ruchem, ćwiczeniem fizyczno-energetycznym oraz masażem, czyli fizycznym kontaktem między osobą masującą i  masowaną.

W On Zon Su równocześnie i  w sposób harmonijny stosujemy wszystkie cztery poziomy leczenia TCM:
1) fizyczny
2) techniczny
3) energetyczny
4) duchowo-medytacyjny

Przechodząc do praktyki należy stwierdzić, że etapy leczenia w  TCM, pierwszy i  drugi, czyli "1) przeprowadzenie diagnozy", "2) ustalenia istniejących u  pacjenta wzorców patologii" są takie same, lub bardzo podobne, niezależnie od stosowanej potem metody leczenia.

Trzeci, właściwy etap leczenia, czyli "3) określenia metod leczenia, mających usunąć istniejące choroby i  stojące za nimi wzorce patologii" zależy od wiedzy i  umiejętności lekarza czy terapeuty.

Masaż stóp On Zon Su jest metodą uniwersalną i  skuteczną.

Dysponujemy w  nim całą gamą metod (tak zwanych map masażu stóp On Zon Su), które są skuteczne zarówno dla usuwania chorób i  objawów powstałych z  niedoborów (np. niedobory Energii Qi, Cennych Płynów Jin Ye, Krwi Xue, Esencji Jing, Yin, czy Yang), jak i  nadmiarów (np. Gorąco, Wilgoć, Śluz, Wiatr itd.).

Dla każdego z  niedoborów czy nadmiarów w  masażu stóp On Zon Su stosujemy odpowiedni sposób masowania: tempo, rytm, siłę nacisku, kierunek i  ilość ruchów masażu w  danym zabiegu.

Stopa jest energetycznym odbiciem całego ciała, systemu energetycznego i  duchowo-psychicznego człowieka, więc masażysta, dobrze znający metodę masażu stóp On Zon Su, jest w  stanie ogarnąć leczenie całej istoty ludzkiej.

Oprócz działań specyficznych, niwelujących poszczególne szkodliwe nadmiary i  niedobory, pełne wykonanie zabiegu masażu stóp On Zon Su powoduje harmonizowanie wszystkich Energii Qi ducha i  ciała, co samo w  sobie inicjuje, a  w miarę wykonywania kolejnych zabiegów, pozwala przeprowadzić pełny proces uzdrowienia osoby masowanej.

Marian Nosal
Warszawa 21 VI 2021

onzonsu.biz/…

zobacz:


Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Masaż stóp On Zon Su 按踵術 jako skuteczna terapia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej dot.gif