Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Ważne informacje o refleksologii stóp On Zon Su » Czym jest masaż stóp On Zon Su?  Wizja świata według Filozofii Przyrody 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Czym jest masaż stóp On Zon Su?  Wizja świata według Filozofii Przyrody Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Czym jest starożytny chiński masaż stóp On Zon Su? Wizja świata według Filozofii Przyrody

Masaż stóp On Zon Su jest subtelnym spotkaniem z  drugim człowiekiem, terapią holistyczną, medytacją, pracą i  równoczesnym wypoczynkiem połączonym z  głębokim rozluźnieniem i  przyjemnością. Jest refleksologią stopy, czyli metodą wykorzystującą połączenia energetyczne między określonymi strefami na stopie i  ich odpowiednikami w  ciele, co przejawia się też w  psychice osoby masowanej. Dlatego efekty tego lokalnego masażu odczuwamy w  całym organizmie, a  nie tylko w  masowanej stopie.

Piszę tu o tym jak tę piękną wizję zastosować w naszym życiu On 按, to masaż Zon 踵, to pięta Su 術, to metoda On Zon Su 按踵術, to "sposób masowania pięt" od czasu, gdy człowiek zaczął poruszać się w  pozycji pionowej to właśnie pięty są naszą podstawą
Piszę tu o tym jak tę piękną wizję zastosować w naszym życiu
On 按, to masaż
Zon 踵, to pięta
Su 術, to metoda
On Zon Su 按踵術, to "sposób masowania pięt"
od czasu, gdy człowiek zaczął poruszać się w pozycji pionowej
to właśnie pięty są naszą podstawą

Masaż stóp On Zon Su służy zachowaniu i  poprawie zdrowia, równoważeniu i  zwiększaniu energii, a  także uzyskaniu spokoju oraz harmonii wewnętrznej. Dla wielu osób jest codzienną medytacją, zabiegiem który oczyszcza ducha i  ciało. Jest refleksologią stóp, czyli metodą pozwalającą na zmianę stanu zdrowia poszczególnych narządów i  części ciała człowieka poprzez energetyczny masaż odpowiadających im części stopy.

Na tym zdjęciu mamy dynamiczny masaż stóp On Zon Su wykonywany palcem Wody (małym) czyli w Przemianie Wody odpowiada on Obiegowi Energetycznemu Nerek i Pęcherza Moczowego likwiduje emocję Strachu buduje naszą podstawową siłę życiową przechowywaną w punkcie Ming Men w dole pleców między nerkami siła ta powoduje stabilność psychiczną i fizyczną daje właściwe podstawy dla funkcjonowania całego organizmu masuje Lada Malinakova fot. Marian Nosal
Na tym zdjęciu mamy dynamiczny masaż stóp On Zon Su
wykonywany palcem Wody (małym)
czyli w Przemianie Wody
odpowiada on Obiegowi Energetycznemu Nerek i Pęcherza Moczowego
likwiduje emocję Strachu
buduje naszą podstawową siłę życiową
przechowywaną w punkcie Ming Men w dole pleców
między nerkami
siła ta powoduje stabilność psychiczną i fizyczną
daje właściwe podstawy dla funkcjonowania całego organizmu
masuje Lada Malinakova
fot. Marian Nosal

On Zon Su może być używany jako część Tradycyjnej Chińskiej Medycyny, a  więc jako metoda diagnozowania i  leczenia, chociaż stawianie precyzyjnej diagnozy nie jest konieczne, ponieważ masaż stóp On Zon Su w  naturalny sposób pomaga przywrócić równowagę w  funkcjonowaniu organizmu i  psychiki. Dużo tu zależy od osobowości i  wiedzy osoby masującej.

Taoistyczny masaż stóp On Zon Su jest najstarszym znanym masażem stóp w  historii ludzkości. Pierwsze mapy tego masażu powstały około 7000 lat temu. Twórcami wielu technik były najważniejsze osobistości historii Chin, takie jak Mistrz Czerwona Sosna, Żółty Cesarz, czy Mistrz Mozi. Techniki te były próbowane i  doskonalone przez setki pokoleń masażystów i  mistrzów tego masażu. Wykonując go możemy eksperymentować, ale nie jest to konieczne, bo wykwalifikowany nauczyciel może bezpośrednio przekazać sprawdzone, skuteczne i  bezpieczne metody pracy z  pacjentem.

On Zon Su jest masażem energetycznym, a  to oznacza, że operuje się w  nim nie tylko wielką gamą technik i  środków na poziomie fizycznym, ale też na innych bardziej subtelnych poziomach. Ten sposób wykonywania masażu pozwala dotrzeć do warstw duszy i  ciała człowieka, o  których zazwyczaj nawet nie wiemy, a  których problemy często blokują nasze zdrowie i  nasz rozwój.

W refleksologii stóp On Zon Su istnieje pojecie MAPY. Mapa On Zon Su, to pewien układ stref refleksologicznych na stopie człowieka i  związany z  nim zestaw technik diagnozy i  masażu. W  odróżnieniu od większości szkół refleksologii masaż stóp On Zon Su ma takich map wiele, a  każda z  nich odpowiada innym okolicznościom i  innemu stanowi zdrowia osoby masowanej.

Współczesne zachodnie systemy refleksologii opierają się na myśleniu i  teoriach współczesnej medycyny, a  ich integracja z  Tradycyjną Medycyną Chińską, jeżeli istnieje, to jest dość pozorna. Natomiast masaż stóp On Zon Su wyrastał z  samego serca Chińskiej Filozofii Przyrody i  jest spokrewniony i  zintegrowany ze sposobem myślenia Klasycznej Medycyny Chińskiej. Jest to metoda stosowana i  sprawdzona przez wiele wieków i  tysiącleci w  praktyce. Każdy dotyk dłonią stopy jest zdrowy i  pożyteczny, ale On Zon Su jest metodą bardzo dopracowaną, w  związku z  tym wyjątkowo skuteczną i  przyjemną.

Mapy w  alchemicznym masażu stóp On Zon Su opisują miejsca na stopie, które należy masować. W  ramach opisu mapy podaje się też sposób masowania, zalecenia, przeciwwskazania do stosowania danej mapy i  inne użyteczne informacje. Każda mapa to także inne spojrzenie na człowieka i  świat. Autorami poszczególnych map masażu stóp On Zon Su byli wybitni taoiści, artyści i  lekarze, twórcy medycyny i  kultury chińskiej. Każda mapa oparta jest na jakiejś teorii starożytnej filozofii i  ogólnie kultury chińskiej. Są na przykład mapy oparte na teorii Yin/Yang, na teorii Pięciu Elementów/Przemian, na trygramach Księgi Przemian I  Ching (Yijing), czy na teorii tak zwanego Nieba Przedurodzeniowego i  Pourodzeniowego.

Pojęcia te i  cały masaż stóp On Zon Su nie mają nic wspólnego z  żadną religią, ponieważ powstały kilka tysięcy lat temu, kiedy w  Chinach panowała tak zwana Filozofia Przyrody, nazywana czasami w  naszej kulturze Filozofią Taoistyczną. Należy jednak pamiętać, że nie chodzi tu o  powstały pod wpływem buddyzmu taoizm religijny, ale o  czyste postrzeganie i  kontakt z  Przyrodą. Czyli także o  kontakt ze sobą i  ze swoim życiem.

Każda mapa oparta jest przede wszystkim na ogromnym wielowiekowym doświadczeniu setek pokoleń mistrzów tego masażu. Obrazowo mówiąc On Zon Su powstawało w  ciszy lasów i  grot górskich, w  których mieszkali dawni pustelnicy, w  szumie morza i  drzew, w  styku z  Przyrodą, jako efekt naturalnych kontaktów między ludźmi żyjącymi w  Przyrodzie.

W Chinach bardzo ważna jest tradycja i  szacunek dla poprzednich pokoleń oraz dla ich osiągnięć. I  ma to sens, bo co byłoby, gdybyśmy w  każdym pokoleniu wszystko odkrywali na nowo? Dlatego korzystając z  tej antycznej chińskiej tradycji nie musimy masażu stóp odkrywać na nowo. Nasze metody i  działania możemy oprzeć na tym, co już dawno zostało wymyślone i  wypróbowane przez najbardziej kompetentne, zaangażowane i  sprawdzone osoby. W  Polsce takie stare tradycje zaginęły i  dlatego przyswojenie i  przystosowanie do naszych warunków starożytnego chińskiego masażu stóp u  nas jest bardzo ważne. Oczywiście przystosowanie to powinno też zachować ciągłość przekazu tej starej Wiedzy.

Pod względem energetycznym każda mapa masażu stóp On Zon Su działa na innym poziomie. W  zależności od celu masażu wybieramy z  bogatego zestawu metod tę, która najlepiej pasuje do naszej konkretnej sytuacji. Oznacza to, że na przykład innej mapy masażu stóp On Zon Su możemy użyć, gdy masujemy osobę młodą, a  innej gdy dojrzałą. Są też mapy, których używamy w  zależności od płci, stylu życia i  innych cech osoby masowanej. Podobnie różnego rodzaju problemy zdrowotne będą leczone przy użyciu różnych map. Również w  zależności od postawionej diagnozy medycznej. Najlepiej, jeżeli diagnoza ta jest postawiona według zasad Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, gdyż masaż stóp On Zon Su jest z  nią zintegrowany.

W kontekście zdrowotnym starożytną refleksologie stóp On Zon Su można używać do wspomagania leczenia chorób i  dolegliwości, ale najlepiej działa ona, podobnie jak wszystkie metody naturalne, w  celu harmonizowania organizmu i  ZAPOBIEGANIA chorobom. W  zakresie terapii mamy więc dwa podejścia: stosowanie technik likwidujących szybko dolegliwości i  takich, które dotykają źródła problemu, czyli pierwszej i  najważniejszej przyczyny choroby. Obydwie te metody dają dobre, czasami nawet spektakularne rezultaty i  efekty pozytywne oraz nietypowe dla innych metod terapii.

Różnych sposobów masażu używamy też w  zależności od uwarunkowań, wiedzy i  temperamentu osoby masującej. Każdy masażysta wykorzystuje swoje zdolności tak, aby jak najlepiej pomóc osobie masowanej. Na przykład osoby młode i  silne mogą masować mocno i  energicznie, a  osoby słabsze, czy bardziej wyciszone mogą wykorzystać swoje doświadczenie, technikę i  masują bardziej wewnętrznie, energetycznie, medytacyjnie. Dopiero w  praktyce widać wyraźnie, że masaż stóp On Zon Su jest żywym spotkaniem człowieka z  człowiekiem, a  nie tylko zastosowaniem sztywno ustalonych procedur. Dlatego masażysta dobiera mapę, którą użyje tuż przed masażem, w  zależności od chwilowego stanu osoby masowanej i  innych okoliczności. I  tu bardzo ważna jest teoretyczna i  praktyczna umiejętność masowania według różnych map.

Wiedza i  doświadczenie w  masażu stóp On Zon Su są bardzo ważne, ale w  sytuacjach krytycznych nawet osoba początkująca może komuś szybko i  skutecznie pomóc stosując podstawowe i  proste techniki refleksologii stóp On Zon Su.

Należy pamiętać, że w  masażu najważniejszy jest właściwy DOTYK a  nie jakieś nawet bardzo zaawansowane teorie. We współczesnych społeczeństwach mamy duży deficyt bezpośrednich kontaktów między ludźmi, a  szczególnie brak jest spokojnej rozmowy, kontaktu wzrokowego i  DOTYKU. Dotyk ogranicza się zazwyczaj do kontaktów z  małymi dziećmi i  sfery seksu. Jest to stanowczo za mało, bo ludzie dorośli też ciągle potrzebują uwagi, rozmowy i  dotyku innych. Deficyt dotyku jest tak wielki, że niektóre osoby biorą sobie zwierzęta domowe, aby bawić się, a  nawet spać z  nimi. Jest nawet dowcip mówiący, że właściciele psów i  kotów dzielą się na tych którzy śpią ze swoimi podopiecznymi oraz takich, którzy się do tego nie przyznają.

A tymczasem w  czasie masażu On Zon Su mamy wszystkie te rzeczy. Mamy rozmowę, która przeważnie odbywa się ściszonym głosem lub najlepiej w  całkowitej ciszy. Jest to rozmowa prowadzona głównie przy pomocy patrzenia i  dotyku. Rozmowa bardzo intensywna i  wewnętrzna.

Dotykanie DŁONIĄ STOPY przez kogoś, czy też dotykanie swoich stóp w  formie automasażu jest szczególnie ważne, ponieważ w  końcach palców stóp i  dłoni są zakończenia meridianów, czyli kanałów energetycznych człowieka. Według wiedzy starożytnych Chińczyków to właśnie przez końce palców energia Gwiazd i  innych Ciał Niebieskich wchodzi do naszego ciała. Spotkanie palców dłoni ze stopami daje więc bardzo mocny kontakt i  poprzez wspomaganie całego systemu energetycznego człowieka, pozwala odzyskać zdrowie i  zmienić nasze uwarunkowania. Dlatego właściwy masaż stóp możemy nawet uważać za spotkanie z  Energią Kosmosu, Wszechświata. I  właśnie tak go widzieli starożytni mistrzowie tego masażu.

Jeżeli zauważymy, że dłonie i  ich meridiany są bardziej Yang (aktywne i  zdobywcze), a  stopy i  ich kanały energetyczne, są bardziej Yin (czyli bardziej pasywne i  budujące esencję naszego istnienia), to jasnym staje się dlaczego masaż stóp On Zon Su, który wykorzystuje te wszystkie własności i  starochińską wiedzę, jest tak naturalną formą kontaktu, leczenia, rozmowy i  medytacji. Połączenie aktywności, czyli Yang dłoni z  esencjonalnością, czyli Yin stóp daje energetycznie obwód zamknięty, a  więc system powodujący zdrowie i  całościowy dobrostan człowieka. Jest jak zamkniecie obwodu elektrycznego, połączenie Minusa z  Plusem. Budzi podstawowe siły życiowe w  nas, daje wsparcie naszemu ciału i  pozwala na maksymalny, a  raczej optymalny dla każdego człowieka przepływ energii.

W Klasycznej Medycynie Chińskiej mówi się, że jeżeli trzymamy na rękach niemowlę i  podkładamy dłoń pod jego kość ogonową, to dajemy mu wsparcie energetyczne. Dzieje się tak, ponieważ Yang naszej dłoni wspiera Yin w  dole kręgosłupa dziecka. W  takiej sytuacji kręgosłup niemowlęcia prostuje się, czuje się ono bezpieczne i  szczęśliwe.

Bardzo podobną sytuację mamy w  czasie wykonywania refleksologii stóp On Zon Su. Ale oprócz wsparcia Yin mamy też wsparcie Yang, co powoduje, że dobrze wykonany masaż stóp jest zabiegiem kompletnym. Pacjent czuje się szczęśliwy, zdrowy i  bezpieczny.

W starożytnych Chinach równie ważnym był też masaż głowy. Masowanie stóp daje dopływ Yin, a  dotykanie głowy daje dopływ Yang, co kiedyś powodowało harmonię energii. Jednak w  dzisiejszych czasach jest inaczej. Wszyscy jesteśmy bardziej aktywni, mamy zbyt dużo Yang, nasze Yin wypala się szybciej. Dlatego masowanie stóp jest najważniejsze. Przy czym nie musimy obawiać się deficytu pierwiastka Yang, ponieważ teoria i  praktyka mówią, że miejscowe braki energii Yang są w  czasie masażu stóp On Zon Su szybko uzupełniane.

W Tradycyjnej Medycynie Chińskiej mówi się, że w  dawnych czasach ludzie byli niedoborowi, co oznaczało między innymi niedożywienie. Mieli braki zarówno Yin, jak i  Yang, zaś w  dzisiejszych czasach nadmierna emocjonalność i  nadmierne tempo życia powodują szybsze wyczerpanie odżywiającej energii Yin. Dodatkowo jeszcze pochłanianie śmieciowego, bezwartościowego jedzenia daje nam pozorną pełnię, ale w  rzeczywistości pozbawioną pierwiastka karmiącego Yin. Dlatego jesteśmy przepełnieni pozorną siłą Yang, co daje nadmierną nerwowość i  wyczerpanie organizmu. Właściwy masaż stóp jest w  tej sytuacji, zgodnie z  tradycją i  wskazaniami Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, idealnym rozwiązaniem.

Nad tym, aby przepływ Energii Qi był rzeczywiście optymalny czuwa oczywiście osoba masująca. Postawa masowanego też jest istotna. Obydwoje powinni mieć właściwy stan umysłu, skupienie oraz delikatność ciała, zmysłów i  myśli. Trudno ten stan opisać, ale można go nazwać jednym słowem: jest to medytacja.

Naukę masażu stóp On Zon Su zaczynamy od techniki, potem opanowujemy tajniki pracy z  Energią Wewnętrzną Qi, a  na koniec uczymy się przebywać w  głębokiej medytacji. Uczymy się jak te wszystkie stany i  dobroczynne własności przekazywać osobie masowanej. Dobry nauczyciel wszystkich trzech poziomów masażu uczy równocześnie, równolegle i  od samego początku nauki. Postęp zależy tylko od zaangażowania adepta. Do nauki masażu stóp On Zon Su nie są potrzebne żadne specjalne zdolności. Masaż wykonuje się siedząc na podłodze na własnych piętach. Ta starożytna Wschodnia pozycja daje stabilność oraz otwiera bardzo nasze stawy na przepływ Energii Qi, co przekłada się na jakość masażu oraz zdrowie zarówno pacjenta, jak i  masażysty. Osoby o  słabszym zdrowiu i  przeciążonych stawach nóg i  stawach biodrowych mogą masować stojąc, czy siedząc na krześle. Pozycja ciała jest ważna, ale ważniejsze jest zaangażowanie i  chęć kontaktu z  osobą masowaną.

Jednym z  ważnych aspektów masażu stóp On Zon Su jest równowaga między pracą i  wypoczynkiem, czyli między Yang i  Yin. Osoba masowana jest całkowicie rozluźniona, ale nie bezwładna, bo część swojego istnienia poświęca na ODBIÓR energii masażu. To przyjmowanie, to właśnie element aktywności Yang w  bierności Yin osoby masowanej. Żaś osoba masująca pracuje, ale dzięki użyciu technik i  pracy z  Energią nie męczy się, a  wręcz przeciwnie, nabiera sił, a  nadwyżki przekazuje osobie masowanej. Masażysta i  masowany są obwodem zamkniętym i  wzajemnie się wspomagają. Może to brzmi dziwnie, ale na szkoleniach masażu On Zon Su, w  czasie których wymieniamy się masażem, masujący często są równie zadowoleni i  doenergetyzowani, jak masowani. Taki jest właśnie cel masażu stóp On Zon Su.

Są osoby, które uwielbiają ten masaż i  od początku wpadają w  rodzaj przyjemnościowego transu, który jednak nie jest odlotem. Masaż zawsze wykonujemy w  stanach wielkiej świadomości, jak największego rozluźnienia i  przyjemności. Nazywamy to pracą i  wypoczynkiem, które są RÓWNOCZESNE. I  to jest jedna z  najważniejszych rzeczy, których możemy nauczyć się z  chińskiego masażu stóp On Zon Su. Chodzi o  takie zastosowanie starochińskich zasad Yin/Yang, aby obydwie te siły, czyli zdobywcza aktywność i  budująca pasywność ciągle były w  równowadze i  współgraniu. W  ciągłej wymianie energetycznej.

W naszej zachodniej cywilizacji uczymy się od dziecka, że dusza jest oddzielna od ciała, a  praca od wypoczynku. Można tak żyć, ale jest to bardzo męczące i  frustrujące. Taki styl życia nie jest przyrodzony, tylko sztuczny. Najpierw stresujemy się ciężką pracą, a  potem pijemy piwo leżąc bezwładnie i  leniwie przed telewizorem, aby jakoś to życie przeżyć i  nie oszaleć. Niestety również we współczesnych społeczeństwach Chin, czy Japonii stosuje się ten sam wzorzec, a  dawny naturalny styl życia jest zapominany.

Moim zdaniem powinniśmy odzyskać dawną równowagę i  możemy się jej uczyć właśnie uprawiając masaż stóp On Zon Su. Jeżeli byliśmy uważni w  szkole, na lekcjach języka polskiego, to częściowo taki styl życia mogliśmy odnaleźć w  utworach Jana Kochanowskiego. Ten niezwykle pracowity człowiek potrafił też wychwalać błogostan wypoczynku w  cieniu lipy z  kielichem miodu w  ręce. Stan ten trudno jest przekazać, ale dawniej ludzie to potrafili.

Podkreślałem tu kilka razy pozytywne oddziaływanie starożytnego chińskiego masażu stóp On Zon Su na psychikę. Otóż zgodnie z  teorią Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i  nauczaniem dawnych chińskich mistrzów zdrowy człowiek powinien być ciągle w  stanie Cichej Radości z  istnienia. Radość ta nie jest nadmiernym pobudzeniem, czyli odlotem, ale poczuciem wielkiego dobrostanu połączonego z  wewnętrznym spokojem. Według starożytnych Chińczyków stan ten osiągamy, jeżeli unikamy nadmiernych Emocji. Podstawowe emocje, to Gniew, Radość (nadmierna), Nadmierne Myślenie, Smutek i  Strach. Odpowiadają one i  powstają w  tak zwanych Obiegach Czynnościowych, czy inaczej Obiegach Energetycznych, podstawowych pięciu Narządów Pełnych Zang, które są typu Yin. Są to odpowiednio do podanych Emocji: Wątroba, Serce, Śledziona, Płuca Nerki.

Czyli
- Gniew jest związany z  zaburzeniem pracy Wątroby jej obiegu czynnościowego / energetycznego
- Nadmierna Radość jest związana z  zaburzeniem pracy Serca jego obiegu czynnościowego / energetycznego
- Nadmierne Myślenie jest związane z  zaburzeniem pracy Śledziony jej obiegu czynnościowego / energetycznego
- Smutek jest związany z  zaburzeniem pracy Płuc ich obiegu czynnościowego / energetycznego
- Strach związany jest z  zaburzeniem pracy Nerek ich obiegu czynnościowego / energetycznego

W czasie wykonywania masażu stóp On Zon Su harmonizujemy energie tych podstawowych Pięciu Narządów Pełnych Zang i  w ten sposób powodujemy uspokojenie nadmiernych Emocji, ponieważ według starożytnych Chińczyków istnieją jednoznaczne związki między sferą fizyczną i  psychiką człowieka. I  to jest najprostsze wyjaśnienie, dlaczego masaż stóp On Zon Su jest tak pożądany przez osoby, które go doświadczyły. Spokojna Radość z  Istnienia pojawia się bowiem tam, gdzie uspokajają się niepotrzebne nadmierne i  patologiczne Emocje.

Wydaje się, ze w  dawnych czasach w  Chinach masażem stóp zajmowały się głównie osoby z  dołów drabiny społecznej, takie jak mnisi, czy żebracy. Natomiast ich klientami były często osoby bardzo bogate, z  wyżyn społecznych. Mnisi byli osobami wykształconymi, więc mogli używać pełnego repertuaru teorii, map i  technik On Zon Su i  Klasycznej Medycyny Chińskiej. A  dla żebraków mistrz Mozi ułożył nawet specjalną uproszczoną mapę masażu, która obecnie nazywa się Mapą Zachodu. Zamysł mistrza Mozi był bardzo szlachetny - chodziło mu o  to, żeby ludzie biedni nie degenerowali się dalej, tylko żeby mogli w  ramach swoich możliwości uczciwie zarabiać. Jak widać masaż stóp w  starożytności był nie tylko terapią, ale też narzędziem wprowadzania sprawiedliwości społecznej i  integracji różnych warstw społecznych. Masaż stóp On Zon Su można było z  dobrym skutkiem uprawiać zarówno będąc bogatym i  wykształconym, jak i  biednym, prostym człowiekiem.

Ta zasada jest aktualna również dzisiaj. Przecież matka, która chce wspomóc swoje dziecko wcale nie musi mieć wielkiej wiedzy, kiedy spontanicznie zaczyna masować jego stopy. A  skutki takich spontanicznych działań są czasami oszałamiające. Widać stąd, że zaangażowanie w  masażu jest równie istotne, jak wiedza i  doświadczenie.

Zauważyłem, że na naszych szkoleniach z  masażu stóp On Zon Su w  pojawiają się osoby z  różnych rejonów Polski, ale należące głównie do czterech grup:
1) fascynaci, którzy masaż stóp On Zon Su stosują na sobie, swojej rodzinie i  przyjaciołach
2) masażyści, szczególnie refleksolodzy, ale nie tylko, którzy z  wielkim powodzeniem stosują go w  swoich gabinetach
3) zawodowi terapeuci i  lekarze różnych specjalności, jako uzupełnienie swojej praktyki
4) osoby, które uczą się tego masażu dla siebie, bo się im podoba, ale też z  możliwością zmiany w  przyszłości uprawianego dotychczas zawodu na mniej obciążający i  bardziej zgodny z  naturą zwód masażysty On Zon Su

W kontekście On Zon Su częściej staram się mówić "osoba masowana" i  "osoba masująca", niż "pacjent: i  "masażysta", aby zaznaczyć, że masaż ten, to nie tylko terapia. On Zon Su jest czymś więcej, a  jego adepci starają się do tego dążyć. Dlatego na koniec powtórzę zdanie od którego ten tekst zacząłem:

"Masaż stóp On Zon Su jest subtelnym spotkaniem z  drugim człowiekiem, terapią holistyczną, medytacją, pracą i  równoczesnym wypoczynkiem połączonym z  głębokim rozluźnieniem i  przyjemnością."

Mam nadzieję, że po lekturze tego artykułu zdanie to będzie bardziej zrozumiałe oraz że zachęciłem Was do PRAKTYCZNEGO studiowania Filozofii Przyrody dawnych Chin w  swoim życiu.

Więcej informacji na temat tego masażu można znaleźć na stronie www.onzonsu.eu

Marian Nosal
Warszawa, 25 września 2019


按踵術


zobacz:


Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Czym jest masaż stóp On Zon Su?  Wizja świata według Filozofii Przyrody dot.gif