Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU - STAROŻYTNA CHIŃSKA REFLEKSOLOGIA STÓP

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Porady praktyczne » Nadciśnienie tętnicze (1) 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

Nadciśnienie tętnicze (1)

Według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej nadciśnienie tętnicze może mieć kilka przyczyn opisywanych w  TCM jako wzorce patologii nadmiaru, szczególnie Wątroby i  Serca ale spowodowane poprzez wzorce patologii związane z  niedoborem Yin Nerek i  Wątroby.

Mapa Wewnętrznego Krajobrazu Typowa diagnoza to Wznoszenie się Yang Wątroby 肝火上炎 spowodowane Pustką Yin Nerek 肾阴虚 i  w konsekwencji Niedoborem Yin Wątroby 肝阴虚.

Istnieją też inne przyczyny powodujące lub sprzyjające powstaniu nadciśnienia tętniczego, takie jak obecność Wilgoci i  Śluzu, czy Zastoje Krwi.

Do przyczyn powstania nadciśnienia krwi zalicza się też czynniki psychiczne, takie jak nadmierna nerwowość, nadmierne emocje.

Szczególnie istotne dla powstania nadciśnienia jest występowanie związanej z  Wątrobą emocji gwałtownego Gniewu 怒, której bazą będą związane z  Nerkami emocje długotrwałego Strachu 恐, czy nawet Przerażenia 驚.

Jak widać zarówno w  Tradycyjnej Medycynie Chińskiej, jak i  w medycynie zachodniej istnieje wiele możliwych przyczyn nadciśnienia tętniczego.

Dlatego po właściwą diagnozę i  leczenie koniecznie należy się udać do odpowiednio wykształconego specjalisty, aby wykluczyć bardziej specyficzne i  rzadziej spotykane przyczyny tej dolegliwości, takie jak choroby i  uszkodzenia nerek.

Jednak większość przypadków medycyna akademicka diagnozuje jako tak zwane nadciśnienie samoistne, o  nieznanej lub niezbyt jasnej etiologii, co najczęściej w  Tradycyjnej Medycynie Chińskiej odpowiada nadmiarom w  systemie energetycznym Wątroby spowodowanym niedoborami w  systemie energetycznym Nerek.

Dlatego w  każdym przypadku nadciśnienia krwi należy przede wszystkim wspierać system energetyczny Nerek oraz równoważyć systemy energetyczne Wątroby i  Serca.

W tradycyjnym masazu stóp On Zon Su najczęściej realizujemy tą strategię wykonując masaż według Mapy Wewnętrznego Krajobrazu według Mozi, zwanej też popularnie Mapą Pięciu Elementów.

Linia zgięcia palców oraz linia Dziewięciu Pałaców W czasie masażu szczególnie zwracamy uwagę na obszary odpowiadające Przemianie Nerek i  tym obszarom poświęcamy większość zabiegu.

Jest to praca z  podstawową przyczyną nadciśnienia i  dlatego wymaga ona systematyczności i  długotrwałego działania.

W masażu stóp On Zon Su istnieją też metody doraźnego odwrócenia energii uderzającej w  górę i  osadzenia jej w  dole ciała, co zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi.

Chodzi tu o  sprowadzenie uderzających w  górę energii Ognia, Gorąca, czy Yang.

Takie działanie realizujemy masując linię Dziewięciu Pałaców, czyli linię środkową podeszwy stopy odpowiadającą pionowej osi energii Qi ciele człowieka.

Pocieramy tą linię w  górę i  w dół krawędzią dłoni uformowanej w  Liść Wierzby.