Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Dlaczego refleksologia stóp On Zon Su? » Dlaczego refleksologia stóp On Zon Su? - więcej na ten temat 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Dlaczego refleksologia stóp On Zon Su? - więcej na ten temat Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Dlaczego refleksologia stóp On Zon Su 按 踵 術? - więcej na ten temat

Masaż stóp On Zon Su jest przede wszystkim przyjemny. Osoba masująca otacza miękkością i  siłą swoich dłoni oraz spokojem swojego umysłu stopy pacjenta, a  za ich pośrednictwem całą osobę masowanego. Daje to niezwykłe przeżycia, ale też pozostawia trwałe i  pozytywne skutki w  naszym organizmie i  w naszej psychice. Pozwala na rozwinięcie świadomości ciała i  zrozumienie przyczyny zaburzeń energetycznych prowadzących do powstania chorób. On Zon Su może być używany jako część Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, bądź też jako samodzielny system leczniczy, relaksacyjny i  medytacyjny.

Lada Malinakowa objaśnia sposób masowania według Mapy Meridianów Nadzwyczajnych fot. Marian Nosal
Lada Malinakowa objaśnia sposób masowania
według Mapy Meridianów Nadzwyczajnych
fot. Marian Nosal

Starożytna chińska refleksologia stóp On Zon Su szczególnie polecana jest osobom praktykującym zachodnią refleksologię stóp, jako uzupełnienie ich wiedzy i  umiejętności o  oryginalne chińskie podejście. Masaż stóp On Zon Su stosowany jest profesjonalnie w  przychodniach i  w gabinetach masażu, ale większość osób, niezależnie od uprawianego zawodu, rozpoczyna jego naukę z  powodu wielkiej ciekawości i  potrzeby poznania tradycyjnego sposobu, łączącego teorie medyczne i  psychologiczne z  bliskim, bezpośrednim kontaktem z  innym człowiekiem. Jest to ta sfera życia, której bardzo nam brakuje, zarówno w  życiu osobistym, jak i  zawodowym. Ten brak bliskiego kontaktu między ludźmi fatalnie odbija się też na stanie zdrowia całego społeczeństwa. On Zon Su jest metodą pozwalającą tę lukę i  wielką potrzebę zapełnić.

Taoistyczny masaż stóp On Zon Su jest najstarszym znanym masażem stóp w  historii ludzkości. Pierwsze mapy tego masażu powstały około 7000 lat temu. Jego techniki są wypróbowane przez setki pokoleń masażystów i  mistrzów tego masażu. Wykonując go możemy eksperymentować, ale nie jest to konieczne, bo wykwallfikowany nauczyciel może bezpośrednio przekazać sprawdzone, skuteczne i  bezpieczne metody pracy.

Masaż stóp On Zon Su jest masażem energetycznym, a   to znaczy że operuje nie tylko wielką gamą technik i  środków na poziomie masażu fizycznego, ale też na innych bardziej subtelnych poziomach. Ten sposób wykonywania masażu pozwala dotrzeć do tych warstw duszy i  ciała człowieka, o  których zazwyczaj nawet nie wiemy a  których problemy często blokują nasze zdrowie i  nasz rozwój.

Starożytna chińska refleksologia stóp On Zon Su w  naturalny sposób zintegrowana jest z  Tradycyjną Chińską Medycyną i  innymi chińskimi sztukami zdrowotnymi, takimi jak Tai Chi czy Qigong, a  szczególnie z  systemem ćwiczeń znanym jako Tai Chi Kung mistrza Chang San Fenga (w języku kantońskim: Tai Ki Kung Chang Sam Fung).

Masażu On Zon Su nie trzeba łączyć z  teorią narządów wewnętrznych Zang Fu, z  teorią meridianów, teorią Yin Yang czy z  teorią Pięciu Elementów. To połączenie istnieje od kilku tysięcy lat i  jest sprawdzone, ponieważ chińska medycyna i  On Zon Su rozwijały się równolegle, korzystając z  tych samych teorii i  poglądów, popularnych wówczas w  kulturze Chin.

Przykładem głębi i  subtelności a  zarazem skuteczności tej metody może być Mapa Wcześniejszego Nieba, czyli taki sposób masażu, który oddziałuje na uwarunkowania nabyte w  momencie urodzenia (na przykład genetyczne) i  które wydają się być niezależne od nas. Na Zachodzie dopiero w  ostatnich latach odkrywa się metody pracy z  takimi uwarunkowaniami. Na przykład przy pomocy metody ustawień rodzinnych niemieckiego psychoterapeuty Berta Hellingera.

Te zachodnie metody dają bardzo spektakularne rezultaty, ale są tylko eksperymentami wykonywanymi na człowieku od niewielu lat, podczas, gdy On Zon Su jest metodą sprawdzoną i  praktykowana od wieków. Masaż według Mapy Wcześniejszego Nieba jest bardzo subtelny, delikatny, powinien też być dostosowany do osobowości pacjenta, jest więc masażem trudnym i  wymagającym wysokich kwalifikacji od masażysty, ale doskonale usuwa on ukryte blokady energetyczne istniejące w  człowieku. W  ten sposób inicjuje proces powrotu do równowagi psychofizycznej i  zdrowia pacjenta.

Ważna jest też osoba nauczyciela, od którego uczymy się masażu stóp On Zon Su.

W Polsce taoistycznej refleksologii stóp On Zon Su uczy Lada Malinakova. W   1995 roku założyła szkołę taoistycznego masażu On Zon Su i  Tai Chi Kung (Qigong i  Tai Chi). Nauczanie odbywa się według tradycyjnej metody mistrza taoistycznej szkoły Gong, doktora Ming Wonga C. Y.

W metodzie tej ważne jest nie tylko teoretyczne opanowanie kolejnych map zasad masażu, ale przede wszystkim ciągłe ćwiczenie i  korygowanie sposobu wykonywania masażu pod okiem doświadczonego nauczyciela w  celu osiągnięcia pełnego kontaktu i  przepływu energii miedzy masażystą i  osobą masowaną.

Taki efekt uzyskuje się poprzez osiągnięcie właściwego stanu ciała i  umysłu. Umysł powinien być spokojny i  otwarty na napływające bodźce, a  wszystkie stawy ciała rozluźnione, właściwie ułożone względem siebie i  w ten sposób otwarte na przepływ energii Qi.

Według starożytnych mistrzów taoistycznych ciało i  umysł stanowią jedną całość, dlatego należy ćwiczyć je razem, a  spokój i  harmonia w  jednej z  tych sfer wspomaga osiągniecie spokoju i  właściwego stanu energetycznego w  drugiej sferze.

Właściwy stan ducha i  ciała masażysty w  czasie wykonywania taoistycznego masażu stóp On Zon Su przekazywany jest bezpośrednio osobie masowanej. W  przeciwnym wypadku będzie to tylko zabieg podobny do zachodniej, bardziej mechanicznej refleksologii stóp, która jest też bardzo korzystna dla zdrowia, ale mniej głęboka i  bardziej odległa od chińskich źródeł.

Nasz nauczyciel, mistrz Ming Wong C. Y. jest mistrzem gimnastyki Tai Chi Kung, starożytnej taoistycznej refleksologii stóp On Zon Su, mistrzowskiego przekazu taoistycznej szkoły Gong i  wielu innych sztuk taoistycznych. Jest też wykształconym w  Chinach i  ciągle praktykującym lekarzem tradycyjnej chińskiej medycyny.

Większości z  tych sztuk uczył się już w  dzieciństwie, na podstawie przekazu kontynuowanego od pokoleń w  jego rodzinie. Każda z  tych sztuk, praktykowana osobno, jest skarbem kultury chińskiej, ale praktykowane i  studiowane razem dają niezwykłą i  użyteczną w  życiu syntezę filozofii i  sztuk zdrowotnych Chin. W  języku polskim ukazały się przekłady trzech jego książek. Planowane jest wydanie następnych przekładów.

Marian Nosal
Warszawa, 12 X 2010 - 10 IX 2020

onzonsu.biz/…