Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Mapy masażu stóp On Zon Su » Mapa Zachodu 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Mapa Zachodu Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Mapa Zachodu

Masaż według Mapy Zachodu pozytywnie wpływa na krążenie, poprawia samopoczucie, usuwa depresję, relaksuje i  polepsza jakość snu.

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Mapa Zachodu mapa_zachodu1.jpg Mapy Południa, Północy, Wschodu i  Zachodu są odpowiedzią na potrzeby ludzi mieszkających w  tych krańcach Państwa Chińskiego. Na południu jest ciepło, na północy zimno, na wschodzie hulają wiatry od morza, a  na zachodzie jest sucho i  pustynnie.


Możemy wyobrazić sobie do jakiego klimatu, kierunku świata dana osoba jest „przypisana”, obserwując jej emocje, dolegliwości i  inne cechy, opisane w  tym tekście, bądź też w  piątym rozdziale Huangdi Suwen. Ludzie Północy są zahartowani i  mocno zbudowani, ludzie Południa są delikatni i  pogodni, ludzie Wschodu są otwarci i  mają szeroką wizję, w  przeciwieństwie do ludzi Zachodu, którzy są uporządkowani i  konserwatywni.


Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Mapa Zachodu mapa_zachodu.jpg Te właściwości klimatu znajdują odbicie w  fizjologii i  patologii organizmów mieszkających tam ludzi. Dlatego w  Tradycyjnej Chińskiej Medycynie i  w taoistycznym masażu stóp On Zon Su wyróżnia się analogiczne czynniki patologiczne. Nazwy tych czynników na gruncie medycyny i  nazwy kierunków świata rozumianych jako pewne archetypy i  systemy pisze się z  wielkiej litery.


I tak:
- na Południu najczęściej choruje się z  powodu Gorąca Zewnętrznego, które wywołuje w  naszym organizmie Gorąco Wewnętrzne

- na Północy najczęściej choruje się z  powodu Zimna Zewnętrznego, które wywołuje w  naszym organizmie Zimno Wewnętrzne

- na Wschodzie najczęściej choruje się z  powodu Wiatru Zewnętrznego, który wywołuje w  naszym organizmie Wiatr Wewnętrzny

- na Zachodzie najczęściej choruje się z  powodu Zewnętrznej Suchości, która wywołuje w  naszym organizmie Suchość Wewnętrzną


Czterem kierunkom odpowiadają też pory roku:


- kierunkowi południowemu odpowiada Lato i  Gorąco

- kierunkowi Północnemu odpowiada Zima i  Zimno

- kierunkowi wschodniemu odpowiada Wiosna i  Wiatr

- kierunkowi zachodniemu odpowiada Jesień i  Suchość


Oczywiście takie geograficzne i  kalendarzowe rozłożenie czynników patogennych i  związanych z  nimi chorób nie oznacza, że na przykład na Południu i  w Lecie nie może wystąpić choroba z  Zimna, czy Wiatru. Wiemy z  doświadczenia, że tak się czasami dzieje. Istnieje jednak ogólna tendencja do zachorowań związanych z  tym czynnikiem patologicznym, który przeważa na obszarze, na którym mieszkamy.


Istnieje też odwrotna skłonność konstytucyjna:

- osoby urodzone i  mieszkające na Południu są odporne na Gorąco

- osoby urodzone i  mieszkające na Północy są odporne na Zimno

- osoby urodzone i  mieszkające na Wschodzie są odporne na Wiatr

- osoby urodzone i  mieszkające na Zachodzie odporne na Suchość


Te informacje można brać pod uwagę przy doborze mapy masażu On Zon Su, której chcemy użyć do masowania danej osoby. Chodzi tu nie tylko o  wymienione cztery klimatyczne czynniki patologiczne. Każdy z  czterech kierunków świata niesie też ze sobą inne informacje, na przykład dotyczące psychiki mieszkających tam osób, a  mianowicie:

- osoby mieszkające na Południu są przeważnie radosne (patologia – nadmierna, wyczerpująca radość lub smutek i  brak siły do życia)

- osoby mieszkające na Północy przeważnie są przedsiębiorcze i  odważne (patologia – niedocenianie niebezpieczeństw lub nadmierny strach)

- osoby mieszkające na Wschodzie są przeważnie dynamiczne (patologia - frustracja lub gniew)

- osoby mieszkające na Zachodzie są przeważnie uporządkowane (patologia to nadmierne uporządkowanie życia albo przeciwnie: bezład lub smutek np. z  powodu straty czegoś, co było)


"Zachód to obszar starożytnej stolicy Chang An, dzisiaj Xian. Blisko Chang An znajduje się wiele gór. Stolica jest bogata, a  tam gdzie istnieje bogactwo mogą żyć żebracy. Mapę Zachodu nazywano także Mapą Żebraków lub Mapą Górali. Mapa Zachodu jest bardzo prosta, ponieważ to ta, którą Mak Zi nauczył żebraków, nie mogących studiować zbyt dużo."


"Mak Zi, twórca On Zon Su, podróżował po Chinach i  w różnych miejscach jego nauczanie było różne."

Mapa Pejzażu Wewnętrznego oraz Mapa Pejzażu Zewnętrznego nazywają się razem Mapą Południa. Południe oznacza Południe Niebieskiej Rzeki.

Istnieją także Mapa Północy (obszar Żółtej Rzeki), Mapa Wschodu (Wybrzeże Pacyfiku), Mapa Zachodu (obszar starożytnej stolicy Chang An). Wszystkie stanowią część nauczania Mak Zi."


Mak Zi nauczał masażu żebraków, żeby pomóc im żyć, żeby mieli coś do zaoferowanie osobom, których proszą o  jałmużnę.


Na przykład, jeśli ktoś wyjdzie z  pracy zdenerwowany i  na ulicy spotka żebraka, który zrobi mu masaż, po masażu jest spokojniejszy. Lub ktoś cierpiący na depresją spotka żebraka, który go wymasuje, później czuje się lepiej.

zobacz:

Sposób wykonania masażu według Mapy Zachodu
Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Mapa Zachodu dot.gif