Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Mapy masażu stóp On Zon Su » Mapa Wewnętrznego Krajobrazu według Mozi zwana też popularnie Mapą Pięciu Elementów 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Mapa Wewnętrznego Krajobrazu według Mozi zwana też popularnie Mapą Pięciu Elementów Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Mapa Wewnętrznego Krajobrazu według Mozi zwana też popularnie Mapą Pięciu Elementów.

W masażu stóp On Zon Su Mapa Wewnętrznego Krajobrazu według Mozi podaje związki między pewnymi obszarami na stopie i  najważniejszymi narządami wewnętrznymi. W  filozofii taoistycznej i  w tradycyjnej chińskiej medycynie wszystkie organy Zang Fu podzielone są według przynależności do Pięciu Przemian. Te Przemiany, to Woda, Drzewo, Ogień, Ziemia i  Metal. Pięć przemian zarządza nie tylko organami, ale też cała naszą psychiką i  całym organizmem. Dlatego poprzez masowanie stopy według mapy Wewnętrznego Krajobrazu wpływamy na całą naszą istotę. Możemy na przykład poprzez masaż narządów wewnętrznych Zang Fu wpływać na emocje - łagodzić je lub wzmacniać w  zależności od potrzeby.

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Mapa Wewnętrznego Krajobrazu według Mozi zwana też popularnie Mapą Pięciu Elementów mapa_wewnętrznego_krajobrazu.JPG

Mapa Wewnętrznego Krajobrazu według Mozi wraz z  Mapą Zewnętrznego Krajobrazu według Mozi stanowią całość nazywaną Mapą Południa.

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Mapa Wewnętrznego Krajobrazu według Mozi zwana też popularnie Mapą Pięciu Elementów Dlon_Pieciu_Elementow.JPG

Przyporządkowanie narządów wewnętrznych do kolejnych Pięciu Przemian chińskiej medycynie:

Woda - Nerki, Pęcherz Moczowy
Drzewo - Wątroba, Pęcherzyk Żółciowy
Ogień - Serce, Jelito Cienkie
Ziemia - Śledziona, Żołądek
Metal - Płuca, Jelito Grube

W taoistycznym masażu stóp On Zon Su, inaczej niż w   tradycyjnej chińskiej medycynie Jelito Cienkie i  Jelito Grube zaliczane są wraz z   Żołądkiem  Śledzioną do przemiany ZIemi.

Takie przyporządkowanie Jelita Cienkiego Jelita Grubego było standardem w  Klasycznej Medycynie Chińskiej już ponad 2000 lat temu.

Potem niestety ten system "unowocześniono" i  ta zmiana nie jest korzystna dla pacjentów.

Sam Mòzǐ (墨子), wybitny chiński filozof, organizator życia społecznego i  nauczyciel duchowy żył w  latch 470-391 przed naszą erą. Pierwotne jego imię to Mo Di (墨翟).

Żył w  okresie Stu Szkół Filozoficznych, który przypadał na początek Okresu Walczących Państw. Mozi był założycielem szkoły Moistów, która wraz ze szkołami Konfucjanistów i  Taoistów decydowała o  filozofii, moralności i  światopoglądzie Chińczyków. Przez kilka stuleci Moizm był najważniejszą filozofią w  Państwie Środka.

Sposób wykonania masażu Mapy Wewnętrznego Krajobrazu według Mozi:

Uwaga: podany tutaj sposób wykonania masażu stóp według Mapy Wewnętrznego Krajobrazu jest jedną z  wersji tego masażu podanych przez Mistrza Minga. W  książkach Mistrza można spotkać inne jego wersje. Trudno jest też nauczyć się go tylko na podstawie pisanych instrukcji. Poniższa instrukcja może być istotną pomocą dla osób, które ukończyły kurs masażu stóp On Zon Su i  chcą powtórzyć sobie kolejność wykonywania opanowanych już technik.

Nerki
• Łączymy mały palec z  małym palcem u  nogi ( soi – woda )
• Zjeżdżamy do nerek
• Uciskamy 9 razy
• Kręcimy w  lewo 9 razy
• Kręcimy w  prawo 9 razy
• Czyścimy 9 razy drogi moczowe
• Masujemy pęcherz moczowy
• Uciskamy 9 razy
• Kręcimy w  lewo 9 razy
• Kręcimy w  prawo 9 razy
Wątroba
• Łączymy palec serdeczny z  dużym ( mok – drewno )
• Zjeżdżamy do wątroby (zewnętrzna krawędź)
• Masujemy przesuwając palcem w  górę i  w dół
Serce
• Łączymy palec środkowy z  drugim ( fuo – ogień )
• Zjeżdżamy na środek poduszek
• Uciskamy w  rytm serca
Żołądek
• Łączymy palec wskazujący z  trzecim ( tou – ziemia )
• Zjeżdżamy na wewnętrzną krawędź
• Rozmasowujemy kręceniem
• Ściągamy w  dół
Śledziona
• Zgiętym wskazującym palcem dotykamy trzeciego ( tou – ziemia )
• Zjeżdżamy pod poduszkę małego palca
• Kręcimy 9 razy w  lewo
• Kręcimy 9 razy w  prawo

Jelito grube
• Zgiętym wskazującym palcem dotykamy zewnętrznej kostki
• Zjeżdżamy na piętę
• Masujemy rozkręcając spiralę i  wyprowadzając do wewnętrznej strony stopy
Płuca
• Kciuk łączymy z  przedostatnim palcem drugim kciukiem dotykamy przedostatniego palca ( kam – metal )
• Zjeżdżamy na poduszki
• Masujemy kciukami w  rytm oddechu
Powracamy do nerek
• Łączymy mały palec z  małym palcem u  nogi
• Zjeżdżamy do nerek
• Uciskamy 9 razy
• Kręcimy w  lewo 9 razy
• Kręcimy w  prawo 9 razy
• Czyścimy 9 razy drogi moczowe
• Masujemy pęcherz moczowy
• Uciskamy 9 razy
• Kręcimy w  lewo 9 razy
• Kręcimy w  prawo 9 razy
Układ hormonalny (jajniki, jądra)
• Małym palcem kręcimy pod zewnętrzną kostką (mały palec można zastąpić kciukiem)
• Ściągamy w  kierunku palców
Macica, prostata
• Małym palcem kręcimy pod wewnętrzną kostką (mały palec można zastąpić kciukiem)
• Ściągamy w  kierunku palców
• Piłujemy pod palcami

Plansza według Wandy Rodowicz
Plansza według Wandy Rodowicz

zobacz:


Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Mapa Wewnętrznego Krajobrazu według Mozi zwana też popularnie Mapą Pięciu Elementów dot.gif