Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Mapy masażu stóp On Zon Su » Mapa Wcześniejszego Nieba według Tce Kio Tai Sin Si 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Mapa Wcześniejszego Nieba według Tce Kio Tai Sin Si Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Mapa Wcześniejszego Nieba według Tce Kio Tai Sin Si

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Mapa Wcześniejszego Nieba według Tce Kio Tai Sin Si NIEBO_WCZESNIEJSZE_40_procent.JPGKurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Mapa Wcześniejszego Nieba według Tce Kio Tai Sin Si DLON_5_ELEMENTOW_80_procent_PIONOWO.JPGW masażu stóp On Zon Su 按踵術 Mapa Wcześniejszego Nieba według Tce Kio Tai Sin Si podaje związki między pewnymi obszarami na stopie i  odpowiadającymi im ciałami niebieskimi oraz pojęciami z  klasycznej chińskiej filozofii taoistycznej. Jest to prawdopodobnie najstarsza znana ludzkości mapa masażu refleksologii stóp, ponieważ powstała przed 7 tysiącami lat.

Jest też szczególna, ponieważ dotyczy niezwykle subtelnych energii kosmicznych, które oddziaływały na nas w  okresie przedurodzeniowym. Dlatego mapa ta jest przeznaczona dla osób zaawansowanych w  masażu stóp On Zon Su oraz zanajomionych z  filozofią i  medytacją taoistyczną.

Masaż według Mapy Wcześniejszego Nieba jest bardzo subtelny, delikatny, powinien też być dostosowany do osobowości pacjenta, jest więc masażem trudnym i  wymagającym wysokich kwalifikacji od masażysty, ale doskonale usuwającym ukryte blokady energetyczne istniejące w  człowieku. W  ten sposób masaż Wcześniejszrgo Nieba inicjuje proces powrotu do równowagi psychofizycznej i  proces powrotu do zdrowia pacjenta.

Mapy tej nie używa się do leczenia doraźnych problemów zdrowotnych. Stosuje się ją do leczenia podstawowych problemów, które są pierwotną przyczyną naszych aktualnych problemów. Jeżeli chcemy zastosować Mapę Wcześniejszego Nieba do leczenia podstawowych, pierwotnych uwarunkowań zdrowotnych, a  mamy inne, doraźne dolegliwości, to najpierw leczymy te doraźne dolegliwości przy pomocy odpowiednich map pourodzeniowych (pozostałych map refleksologii stóp On Zon Su) i  potem wracamy do Mapy Nieba Wcześniejszego.

Typowym zastosowaniem Mapy Nieba Wcześniejszego jest użycie jej, kiedy mamy trudne do zdiagnozowania i  leczenia problemy zdrowotne.

Mapa składa się z  czterech stref:

- Planety - na palcach stóp
- Słońce, Gwiazda Polarna, Ksieżyc - na dużym palcu i  nasady palca dużego i  małego
- Droga Mleczna - Tai Chi (Tai Ki), czyli Niebo Ziemia Ogień Woda - centrum stopy
- Tao - z  tyłu pięty

Struktura tej mapy wynika ze starożytnej wiedzy taoistów chińskich, która mówi, że "co na górze, to na dole".

Taoiści ci wiedzieli, że struktura energetyczna makrokosmosu (gwiazd, mgławic, galaktyk) odpowiada strukturze energetycznej mikrokosmosu, czyli strukturze naszego ciała, ale też strukturze roślin, zwierząt, drobnoustrojów , atomów, cząsteczek i  cząstek elementarnych, nawet kwarków: bozonów i  fermionów.

W odniesieniu do Tradycyjnej Medycyny Chińskiej masażu stóp On Zon Su 按踵術 oznacza to, że Energia Qi gwiazd wpływa do Układu Słonecznego, rozkłada się między Pięć Głównych Planet tego układu, jako Pięciu Przemian w tej formie zasila nasze meridiany, których końcówki mieszczą się w  pięciu palcach dłoni i  stóp.

Każdy z  palców dłoni i  stóp odpowiada jednej z  Pięciu Przemian, nazywanych też Pięcioma Elementami.

A głównym Źródłem Energii Qi w  kosmosie jest Tao, w  naszej kulturze nazywane Bogiem, czy Wszechświatem.

Nie podaję dokładnego sposobu wykonania tego masażu, ponieważ wymaga on dużego doświadczenia i  dużej wiedzy w  dziedzinie taoistycznej refleksologii stóp On Zon Su.

Aby go stosować wcześniej należy opanować i  przez kilka lat stosować w  praktyce inne mapy taoistycznej refleksologii stóp On Zon Su.

Mapa Wcześniejszego Nieba według Tce Kio Tai Sin Si jest jedną z  zaawansowanych, sekretnych map masażu stóp On Zon Su.

Jej wykonanie wymaga dużej wiedzy, doświadczenia i  subtelności w  masowaniu, dlatego w  praktyce jest nauczana na szkoleniu dla osób, które ukończyły już podstawowy kurs masażu stóp On Zon Su.

Najnowsza wersja szkolenia "Sekretne mapy masażu stóp On Zon Su 按踵術" odbędzie się X 2020 - XII 2020 roku w  Warszawie.

Informacje o  tym szkoleniu są na stronie:
centrumsztukzdrowotnych.pl/…

Marian Nosal
Warszawa 15 X 2015 - 11 IX 2019