Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Informacje techniczne o masażu stóp On Zon Su 按踵術 » Równoważenie natury Yin/Yang stóp cyklem odżywczym Pięciu Przemian 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Równoważenie natury Yin/Yang stóp cyklem odżywczym Pięciu Przemian Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Równoważenie natury Yin/Yang stóp cyklem odżywczym Pięciu Przemian

Często pada pytanie o  to dlaczego przyporządkowanie kolejnych palców dłoni i  stóp Pięciu Przemianom w  masażu stóp On Zon Su, w  Qigongu,w Taichi oraz w  innych chińskich sztukach energetycznych jest takie, a  nie inne. Skąd się to bierze i  czy nie jest to jakiś przesąd zacofanych starych Chińczyków? Wytłumaczeń tego faktu jest kilka i  to bardzo logicznych. Pod warunkiem, że znamy starożytną filozofię i  medycynę chińską. Oto jedno z  tych wytłumaczeń oparte na biegunowości Yin/Yang stóp i  dłoni.

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Równoważenie natury Yin/Yang stóp cyklem odżywczym Pięciu Przemian rown_yin_i_yang_stopa.jpg

W tym tekście rozpatrzmy przepływy Energii stopie:
- duży palec jest w  Przemianie Drzewa
- drugi palec jest w  Przemianie Ognia
- trzeci palec jest w  Przemianie Ziemi
- czwarty palec jest w  Przemianie Metalu
- mały palec jest w  Przemianie Wody

Natura jest bardzo mądra.

Wszystko w  nas się równoważy.

W stopach, które mają naturę Yin, bo są na dole ciała, żeby uzyskać równowagę Yin/Yang należy wprowadzić więcej elementu Yang.

Natura osiąga to dzięki takiemu właśnie ułożeniu wibracji energetycznych w  kolejnych palcach, jak podałem wyżej.

Jakość Yang charakteryzuje się między innymi tym, że jest ruchem na zewnątrz, a  jakość Yin jest ruchem do środka.

Chodzi tu o  środek ciała człowieka, a  w tym wypadku o  jego oś pionową, przechodzącą od czubka głowy do krocza i  dalej do punktu między stopami.

Obieg karmiący Pięciu Przemian stopach ma ruch na zewnątrz ciała, od jego osi pionowej(Drzewo→Ogień→Ziemia→Metal→Woda), czyli w  kierunku Yang i  dlatego wspomaga żywioł Yang.

Jest tak, ponieważ mały palec jest położony dalej od osi pionowej ciała, niż palec duży.

Powstaje wir Energii Pięciu Elementów skierowany na zewnątrz ciała.

Ruch energii na zewnątrz, czyli ruch Yang w  cyklu tworzenia/odżywczego równoważy naturę Yin stopy, bo Yin z  natury skupia się do środka.

I dzięki temu mamy harmonię Yin/Yang.

Gdyby kolejność przyporządkowania Energii Przemian do palców, chociażby w  jednym z  palców, była inna, to cały powyższy tok myślenia byłby błędny i  Energia Qi dłoni nie byłaby właściwie zrównoważona, a  zgodny wir do środka ciała Pięciu Przemian w  pięciu palcach stopy nie miałby miejsca.

Rzeczywiście Matka Natura jest bardzo mądra.

Takie a  nie inne przyporządkowanie Pięciu Przemian kolejnym palcom dłoni można też pięknie wytłumaczyć przy pomocy teorii meridianów.

Ale o  tym napiszę w  innym artykule.

Marian Wilk-Nosal
rysunki Lada Malinakova, inspiracja Mistrz Ming Wong C.Y. i   Lada Malinakova
Warszawa, 2 V 2019 - 15 V 2023
Cały tekst znajdziesz pod linkiem:
onzonsu.biz/…