MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術


Powrót na stronę główną » Informacje techniczne o masażu stóp On Zon Su 按踵術 » Podstawowe wskazówki dla osób zaczynających przygodę z chińskim masażem stóp On Zon Su  按踵術
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Podstawowe wskazówki dla osób zaczynających przygodę z chińskim masażem stóp On Zon Su  按踵術 Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Podstawowe wskazówki dla osób zaczynających przygodę z  chińskim masażem stóp On Zon Su 按踵術

W czasie szkoleń przeprowadzanych w  CentrumSztukZdrowotnych.pl w  Warszawie, oraz na stronach www, na Facebooka, czy w  Youtube ciągle powtarzają się pewne podstawowe pytania dotyczące sposobu wykonania masażu stóp On Zon Su. Najczęściej zadają je zupełnie początkujący lub osoby zaznajomione z  zachodnią refleksologią stóp, ale nie znające starożytnej tradycji chińskiej. Dlatego w  tym tekście podam podstawowe zasady wykonywania refleksologii stóp On Zon Su oraz różnice między nim i  refleksologią zachodnią.

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Podstawowe wskazówki dla osób zaczynających przygodę z chińskim masażem stóp On Zon Su  按踵術 stopa_z_elementami_MEM.jpg

● słowo "mapa masażu stóp On Zon Su" oznacza jeden z  tradycyjnych sposobów wykonywania tego masażu. Każda mapa ma inne ułożenie i  funkcje stref refleksologicznych na stopie. W  każdej mapie stosujemy inne techniki masowania, a  przede wszystkim stosujemy inny sposób myślenia i  czucia, wynikający z  odmiennej filozofii stojącej za właśnie stosowaną mapą. Mapy mogą być oparte i  zbudowane na teorii Yin/Yang, Pięciu Przemian, teorii meridianów zwykłych i  nadzwyczajnych i  na innych starożytnych systemach energetycznych.
Więcej o  mapach masażu stóp On Zon Su przeczytasz tutaj:
www.onzonsu.eu/…

● W  masażu stóp On Zon Su, inaczej niż w  zachodniej refleksologii stóp, strefy refleksologiczne ułożone są symetrycznie na obu stopach. Dlatego opis danej mapy, czyli danego sposobu masowania stopy wystarczy podać dla jednej stopy i  to obojętnie której. Masaż drugiej stopy wykonuje się symetrycznie względem osi symetrii ciała

● U  kobiet masujemy najpierw prawą stopę, a  potem lewą. U  mężczyzn odwrotnie, zaczynamy od stopy lewej, a  kończymy na stopie prawej.

● W  czasie masowania pierwszej stopy staramy się zapamiętać kolejność wykonywanych technik i  jakość masażu, aby powtórzyć je na drugiej stopie. Przy czym nie chodzi tu o  sztywne powielenie schematu, ale o  twórcze zastosowanie tego samego sposobu myślenia.

Energia dynamika wykonania masażu na każdej stopie może i  powinna się trochę różnić, ponieważ lewa stopa jest Yang, a  prawa jest Yin. Kobiety są bardziej Yin, więc ich masaż zaczynamy od stopy prawej. Mężczyźni są bardziej Yang, więc ich masaż zaczynamy od stopy lewej.

● Można pomasować tylko jedną stopę, ale lepiej jest czas, który możemy poświęcić na zabieg, poświecić obu stopom. Minimalny czas dla pomasowania jednej stopy to 20 minut. Jeżeli nie mamy tyle czasu, to lepiej jest pomasować krócej, niż w  ogóle nie masować.

● Każdy początkujący masażysta, czy też osoba ucząca się nowej mapy lub techniki masażu stóp On Zon Su powinien zaczynać od masażu z  małą siłą nacisku i  wykonywać go przede wszystkim z  dużą uważnością.

● Najważniejsza powinna być przyjemność płynąca z  masażu. Zadowolona powinna być osoba masowana, ale też masażysta. Wtedy, z  powodu rozluźnienia powstającego z  wypoczynku i  błogości, również efekty zdrowotne są lepsze.

● W  refleksologii stóp On Zon Su nie zawsze wykonanie mocne i  dynamiczne daje lepsze rezultaty. Czasami jest odwrotnie. Od fizyczności ważniejsze są elementy energetyczne i  wewnętrzne.

● Dlatego masujemy w  ciszy i  w skupieniu. Ewentualne krótkie rozmowy powinny dotyczyć tylko spraw związanych z  bieżącym masażem. Szczególnie osoba masowana może informować masażystę o  swoich wrażeniach. Zwłaszcza dotyczy to nadmiernego i  trudnego do wytrzymania bólu i  innych przykrych doznań. Inne tematy zostawiamy na potem.

● W  razie nadmiernego bólu, sygnalizowanego przez masowanego, osoba masująca powinna zmniejszyć siłę nacisku.

● W  szczególnych przypadkach, przy porozumieniu obydwu stron, masującej i  masowanej, można dopuścić do mocnego bólu, aby szybciej osiągnąć pożądany efekt. Jednak sytuacja taka powinna dotyczyć tylko osób zaawansowanych, które z  własnego doświadczenia wiedzą jaki ból wzmacnia, a  jaki osłabia człowieka.

● Mocny i  intensywny masaż może dać szybkie, a  nawet spektakularne efekty, ale efekty te mogą też być krótkotrwałe. Najczęściej w  takiej sytuacji postępy osiągamy na poziomie likwidowania objawów. Aby usunąć źródło problemów, lepiej jest masować dłużej i  dokładniej

● Wszystkie powyższe zasady masowania według map starożytnej refleksologii stóp On Zon Su są ważne, ale należy podchodzić do nich z  pewnym luzem i  elastycznością.

● Szczególnie delikatnie należy masować osoby chore i  kobiety w  ciąży. Dobrze jest też mieć pozwolenie odpowiedniego lekarza. Co prawda delikatne dotknięcie stopy dłonią nigdy nie szkodzi, a  zawsze energetyzuje i  pomaga, ale odpowiednie wsparcie funkcjonariusza służby medycznej może być budujące dla osoby masowanej i  masażysty, szczególnie początkującego.

● Ilość uwag podanych powyżej może sugerować, że masaż stóp On Zon Su jest skomplikowany i  trudny do nauczenia się. Nic bardziej mylnego. Jeżeli naszą główną motywacją i  potrzebą jest chęć nawiązania harmonijnego kontaktu z  drugą osobą oraz chęć pomocy, to zasady te realizowane są w  naturalny sposób.

Marian Wilk-Nosal
Warszawa, 24 V 2021 - 23 V 24
Pełny tekst tego artykułu znajdziesz pod linkiem:
onzonsu.eu/…


© Marian Nosal 2007, Czas generacji strony: 54.5 ms. Ostatnia aktualizacja: 2023-10-22 18:21