Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Informacje techniczne o masażu stóp On Zon Su 按踵術 » Nauka masażu stóp On Zon Su przy wykorzystaniu gimnastyki Tai Chi Kung 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Nauka masażu stóp On Zon Su przy wykorzystaniu gimnastyki Tai Chi Kung Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Nauka masażu stóp On Zon Su przy wykorzystaniu taoistycznej gimnastyki Tai Chi Kung (Tai Ki Kung w  języku kantońskim)

Refleksologia stóp On Zon Su jest niezależną praktyką relaksacyjną, zdrowotną, leczniczą i  medytacyjną, jednak szybciej mogą się jej nauczyć osoby praktykujące inne chińskie sztuki energetyczne i  zdrowotne. W  procesie nauki masażu stóp On Zon Su szczególnie użyteczne jest oparcie się na praktyce i  technikach gimnastyki Tai Chi Kung, a  szczególnie na formach Chi Kung noszących nazwę Formy Ojca.

Ćwiczenie właściwego przepływu Niebo-Ziemia oraz rąk i dłoni na szkoleniu refleksologii stóp On Zon Su
Ćwiczenie właściwego przepływu Niebo-Ziemia oraz rąk i dłoni na szkoleniu refleksologii stóp On Zon Su

Kluczem do właściwego wykonania masażu jest harmonia ciała i  umysłu.

Ze strony umysłu oznacza to spokój i  uważność z  których płynnie można przejść do wykonywania potrzebnych w  danej sytuacji działań, na przykład odpowiedniego do stanu zdrowia pacjenta masażu stóp On Zon Su.

W przypadku ciała jest to właściwe ułożenie wszystkich stawów względem siebie i  właściwe ich otwarcie na przepływ energii - miękkość i  elastyczność stawów, ścięgien i  mięśni pozwalająca na płynny ale konkretny ruch ciała.

Masaż wykonywany przez osobę posiadającą (przynajmniej w  pewnym stopniu) właściwą harmonię ciała i  umysłu daje dużo lepsze wyniki w  leczeniu chorób i  wspomaganiu zdrowia pacjentów.

Osoby chcące profesjonalnie praktykować taoistyczny masaż stóp On Zon Su nie muszą poświęcać wiele czasu na ćwiczenia. Po opanowaniu podstawowych form Tai Chi Kung wystarczy 20 minut dziennie tej praktyki, aby jej jakość przeniosła się na jakość masażu stóp.

Praktyka Tai Chi Kung:

· uczy właściwych pozycji ciała, których przyjęcie w  czasie wykonywania masażu stóp pozwala na właściwy przepływ energii między masażystą i  osobą masowaną. W  praktyce oznacza to, że masażysta i  masowany nie są zmęczeni (przy złej pozycji takie zmęczenie, jak po każdym wysiłku, może się pojawić), ale wypoczęci i  pełni energii.

· pokazuje, jak taki przepływ Qi ma wyglądać - osoba masująca po wykonaniu masażu powinna czuć się lepiej niż przed masażem. Pacjent po masażu stóp powinien być rozluźniony doenergetyzowany i  wypoczęty.

· uczy wszystkich ułożeń dłoni stosowanych w  refleksologii stóp On Zon Su - są to te same ułożenia dłoni i  ten sam charakter ruchu

· pozwala osiągnąć równowagę miedzy Yin Yang, czyli między biernością i  aktywnością. Ciągła gra tych dwóch jakości jest podstawą praktyki Tai Chi Kung. Jest też niezbędna do właściwego wykonania masażu stóp On Zon Su. Szczególnie trudne dla pacjenta jest osiągniecie zupełnej bierności ciała (Yin) przy zachowaniu ciągłej aktywności (Yang) umysłu. Masażysta z  kolei powinien być bardziej aktywny (Yang) fizycznie, ale też uważny (Yang) i  rozluźniony (Yin) w  sferze psychiki. Nie może być jednak wyłącznie aktywny, aby nie wyczerpać swoich sił i  powinien w  swojej aktywności umieć odpoczywać. Kluczem do sukcesu jest opanowanie ciągłej równowagi i  współdziałania tych dwóch stanów, co daje możliwość równoczesnego wykonywania pracy i  wypoczywania.

· pokazuje właściwy stan umysłu, jego spokój, koncentrację i  uważność, bardzo potrzebne do właściwego wykonania masażu

· uczy uważności skierowanej na drugą osobę i  właściwej komunikacji miedzy masażystą i  osobą masowaną. W  taoistycznej gimnastyce Tai Chi Kung istotą praktyki jest dokładne obserwowanie i  naśladowanie ruchu nauczyciela. W  Tai Chi Kung istnieją też praktyki Man Tap Sao w  których dwie osoby łączą dłonie i  wykonują ruchy rękami bez przerywania kontaktu z  partnerem, co wymaga dużej wrażliwości na bodźce płynące od partnera. Ta umiejętność czucia wszelkich subtelności ciała własnego i  ciała partnera jest niezbędna w  procesie uczenia się i  wykonywania refleksologii stóp On Zon Su na zaawansowanym poziomie.

Marian Wilk-Nosal
Warszawa, 15 V 2009 - 13 IV 2021
Ten tekst znajdziesz pod linkiem:
onzonsu.biz/…