Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Informacje techniczne o masażu stóp On Zon Su 按踵術 » Dlaczego w czasie wykonywania masażu stóp On Zon Su wskazane jest milczenie? 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Dlaczego w czasie wykonywania masażu stóp On Zon Su wskazane jest milczenie? Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Dlaczego w  czasie wykonywania masażu stóp On Zon Su wskazane jest milczenie?

Wykonywanie masażu stóp On Zon Su jest czynnością wymagajacą uwagi. Masaż ten jest metodą zdrowotną i  leczniczą, ale też przede wszystkim jest spotkaniem z  drugim człowiekiem oraz medytacją. Dlatego cisza w  czasie masowania jest bardzo wskazana.

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Dlaczego w czasie wykonywania masażu stóp On Zon Su wskazane jest milczenie? IMG_1244.JPG

Oczywiście nie jest to zasada żelazna. Czasami zachodzi potrzeba dopytania osoby masowanej, co do jej objawów i  odczuć w  czasie przyjmowania masażu. Również zdarza się, że pacjent może mieć nieodpartą i  uzasadnioną potrzebę podzielenia się swoimi wrażeniami z  masażystą. Rozmowa szczególnie uzasadniona jest, jeżeli osoba masowana odczuwa ból, a  jeszcze bardziej jeżeli jest on nie do zniesienia.

W czasie masażu mogą pojawić się dwa rodzaje bólu:

- ból lekki, a  czasami nawet dość dolegliwy, ale taki, który osoba masowana odczuwa jako przyjemny i  leczący

- ból o  dużym nasileniu, nieznośny i  nie do wytrzymania

Tego drugiego rodzaju bólu należy unikać, ponieważ powoduje on zablokowanie ciała, systemu energetycznego i  psychiki osoby masowanej na działanie zabiegu. Natomiast pierwszy rodzaj bólu jest bardzo wskazany i  otwierający na pozytywne działanie masażu.

Doświadczony masażysta bez trudu potrafi rozpoznać sytuację i  wie, czy w  danym przypadku powinien chwilę z  pacjentem porozmawiać, aby go na przykład uspokoić, doenergetyzować, nawet czasami rozbawić, czy też dla dobra osoby masowanej i  dobra swojego raczej powinien skupić się na masażu i  milczeć.

Dobro obu osób jest w  sytuacji milczenia chronione, gdyż nie tracą one niepotrzebnie energii mogą ją przeznaczyć na uważny kontakt wzajemny.

Milczenie nie powinno być sztywną regułą, powinniśmy rozumieć, dlaczego nie możemy w  czasie masażu rozmawiać. Otóż przyczyną jest to, że sam masaż, czyli dotykanie stopy dłońmi samo w  sobie jest rozmową. Rozmową bardzo głęboką i  na wielu poziomach. Więc dodawanie do niego zwykłej, powierzchownej rozmowy zakłóca komunikację między uczestnikami tej głębszej rozmowy.

Na czym polega ta rozmowa? Każde dotknięcie dłonią stopy jest pewnym komunikatem: słowem lub zdaniem, które to komunikaty właściwie skupiona osoba masowana może odbierać i  interpretować. I  podobnie masażysta nie powinien wykonywać zabiegu mechaniczne, ale być w  ciągłym kontakcie z  pacjentem, powinien nasłuchiwać komunikatów od niego napływajacych. Siła, szybkość i  głębokość masowania powinny być zależne od tego, co odczuwa masażysta. Czyli obieg informacji między tymi dwoma osobami powinien być ciągły i  na dużym poziomie uważności.

Przykładowo, jeżeli w  jakimś miejscu stopy występuje nieanatomiczne stwardnienie, to należy się mu przyjrzeć i  ewentualnie wymasować go dokładnie, bo zgrubienie to może oznaczać zastój Energii Qi oraz powstający w  takim miejscu guz, nie tylko na stopie, ale też w  odpowiadającej mu refleksologicznie części ciała. Im większe jest skupienie masażysty, tym więcej takich sytuacji może on zauważyć.

Zasadą na przykład jest, że masażysta nie tylko obserwuje reakcje ciała osoby masowanej, ale też patrzy nią i  obserwuje jej ułożenie ciała i  wyraz twarzy. Może się to przydać, jeżeli na przykład pacjent mocno cierpi z  powodu bólu, ale z  jakichś powodów nie chce się do tego przyznać. Doświadczony masażysta rozpoznaje taką sytuację po napieciu w  stopie i  mimowolnym, czasami minimalnym i  ledwie widocznym grymasie bólu na twarzy.

Cały zabieg, szybkość, siła i  głębokość ruchów dłoni tworzą swojego rodzaju muzykę, którą pacjent powinien odbierać całościowo. Rozmowa natomiast, zamiast skłaniać ku odbieraniu tej subtelnej muzyki, może skierować go ku rozmyślaniom i  wzmożonej pracy intelektu.

W taoistycznym masażu stóp On Zon Su rytm masażu jest bardzo specyficzny oraz energetyczny, gdyż powstaje zgodnie z  prawem Yin Yang oraz w  zgodzie z  prawami Pięciu Przemian. Z  takim sposobem masowania i  systemem ruchu nie spotkamy się w  innych systemach, ponieważ jest on bardzo stary, oparty na starożytnych tradycjach taoistycznych i  na tradycji Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Tradycje te przetrwały, ponieważ były przekazywane z  mistrza na ucznia w  ciągłych liniach przekazu od setek i  tysięcy lat.

W społeczenstwie chińskim istniał bardzo aktywny kult przodków. Kult ten powodował. że cała wiedza i  umiejętności odziedziczone po poprzednich pokoleniach, cała ta tradycja była traktowane bardzo poważnie. W  wielu chińskich rodzinach dziedziczono takie przekazy przez setki i  tysiące lat. Dla nas brzmi to może nieprawdopodobnie, ale są dowody na to, że tak było. Dziedziczenie takie odbywało się w  ramach rodzin, klasztorów, dworów książęcych, królewskich, czy cesarskich, w  siedzibach pustelników, a  także w  ramach pielęgnowania ogólnonarodowych tradycji.

Masaż stóp On Zon Su był jedną z  takich tradycji przechowywanych i  rozwijanych od co najmniej siedmiu tysięcy lat. Niestety w  ostatnich kilku stuleciach, a  szczególnie w  XX i  XXI wieku kult przodków i  przechowywanie z  pokolenia na pokolenie dawnych umiejetności przestały być dla Chińczyków najwazniejsze. Dlatego cieszmy się, że dzięki Mistrzowi Mingowi udało się tę perłę kultury chińskiej odzyskać w  ostatniej chwili i  przekazać na Zachód. My, żyjący w  XXI wieku w  Polsce kontynuatorzy tej starożytnej tradycji chcemy i  potrafimy docenic jej ważność oraz staramy przekazywać ją następnym pokoleniom praktyków.

Mamy taki nawyk, że kiedy rozmawiamy, to odchodzimy nie tylko od stanów medytacyjnych, ale też od czystego odczuwania tego, co jest, ku niepotrzebnie wzmożonej pracy intelektu. Taka wzmożona praca intelektu i  pamięci potrzebna jest adeptom w  czasie nauki teorii masażu, ale nie w  czasie samego zabiegu.

Dlatego milczmy świadomie, przeznaczając zasoby sił, które zużywalibyśmy na gadulstwo, na głębokie i  świadome odczuwanie tego, co jest. Zyska na tym nie tylko jakość masażu, ale też doświadczymy stanów niezwykłej uważności i  przyjemności.

Tekst ten znajdziesz na stronie www:
onzonsu.biz/…
Marian Wilk-Nosal
Warszawa, 11 XII 2021 - 1 VI 2023