Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Informacje techniczne o masażu stóp On Zon Su 按踵術 » Diagnoza » Diagnoza na podstawie stanu zużycia butów 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Diagnoza na podstawie stanu zużycia butów Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, X 2022 - VI 2023 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Diagnoza na podstawie stanu zużycia butów

W masażu stóp On Zon Su istnieje metoda diagnozy medycznej stanu zdrowia pacjenta na podstawie stanu zużycia butów, a  szczególnie ich podeszwy. Jest to metoda oparta na metodzie podobnej do diagnostyki różnicowej Tradycyjnej Chińskiej Medycyny, której starożytna chińska refleksologia stóp On Zon Su jest rówieśnikiem. Na podstawie oglądu butów można więc określić stan zdrowia ich użytkownika w  kategoriach Yin Yang, podstawowych narządów Zang Fu, a  stąd emocji i  tak zwanych Pięciu Duchów, czyli stanu psychofizycznego pacjenta.

Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Diagnoza na podstawie stanu zużycia butów IMG_7181_MEM.jpg

Diagnoza na podstawie stanu zużycia butów w  starożytnej chińskiej refleksologii stóp On Zon Su oparta jest na podobnej zasadzie, jak diagnoza z  języka, czy z  pulsu. Stopa, a  więc i  stan zużycia butów jest pewnym mikrokosmosem dokładnie odpowiadającym makrokosmosowi, którym w  tym wypadku jest stan ciała i  umysłu pacjenta.

Statycznym obrazem tych cech jest stan zużycia butów. Stan zużycia podeszew butów pacjenta jest jak zdjęcie rentgenowskie w  diagnostyce medycyny zachodniej.

Takie porównanie może kogoś śmieszyć, ale diagnoza ze stanu stóp ma pewne zalety w  porównaniu z  technicznymi metodami medycyny zachodniej. Pamiętajmy, że zdjęcie rentgenowskie, wynik rezonansu magnetycznego, czy tomografii komputerowej pokazują patologię dopiero, kiedy pojawi się ona na poziomie ciała, czyli co najmniej na poziomie komórkowym czy cząsteczkowym. Zaś diagnostyka starożytnej chińskiej refleksologii On Zon Su pokazuje patologię już na poziomie skłonności do pewnych zachorowań wynikających z  pewnych stanów emocjonalnych i  subtelnych zachwiań równowagi rozważanych w  kategoriach Yin Yang Pięciu Elementów. Te zachwiania równowagi mogą dotyczyć zarówno całego organizmu, jak i  tylko poszczególnych narządów i  systemów biologicznych.

Taka diagnoza daje sygnał alarmowy o  niebezpieczeństwie choroby dużo wcześniej niż najnowsze metody diagnozy naukowej. Zresztą diagnoza taoistycznego masażu stóp i  medycyny chińskiej jest jak najbardziej metodą naukową, ponieważ jest obiektywnie stwierdzalna i  powtarzalna, czego dowodem jest to, że jej zasady nie zmieniają się od tysięcy lat, podczas, gdy metody diagnozy i  terapii medycyny zachodniej dość szybko się dezaktualizują, co świadczy o  ich słabej stabilności i  zgodności z  obiektywnie istniejącą rzeczywistością kliniczną.

W Tradycyjnej Chińskiej Medycynie istnieją sposoby diagnozowania stanu ciała i  psychiki pacjenta na podstawie tego, jak się porusza i  jakie postawy przyjmuje. Umiejętność takiej diagnozy należy do podstawowych, chociaż czasami zaniedbywanych, obowiązków i  umiejętności lekarza Tradycyjnej Chińskiej Medycyny. Dlatego opanowanie diagnozy na podstawie stanu stóp i  butów jest też bardzo dobrym dodatkowym narzędziem dla lekarzy i  terapeutów naturalnej chińskiej medycyny. Diagnoza ta pozwala podjąć właściwe decyzje co do rodzaju terapii, jaką należy zastosować w  trudnych do zdiagnozowania innymi metodami przypadkach.

Również w  medycynie zachodniej istniały tradycyjne metody diagnozy z  wyglądu ciała, sposobu zachowanie się i  poruszania się pacjenta. W  ostatnich dziesięcioleciach metody te są zaniedbywane, ponieważ wymagały dużego zaangażowania ze strony personelu medycznego, dobrego kontaktu i  zainteresowania pacjentem. Współcześni lekarze, w  przeciwieństwie do ich poprzedników sprzed na przykład stu lat, nie mają czasu na dokładny kontakt wzrokowy i  palpacyjny z  pacjentem, ponieważ ich głównym obowiązkiem jest przepisywanie wyników badań do dokumentacji pacjenta i  wypisywanie recept.

Biegłe postawienie diagnozy na podstawie stanu zużycia butów wymaga dużej wiedzy i  doświadczenia, ale podstawowe zasady są proste i  logiczne.

Marian Nosal
Warszawa, 5 V 2010

onzonsu.biz/…

UWAGA: domena OnZonSu z  końcówką pl została wykupiona, by w  sposób mylący odsyłać do innych metod masażu, nie mających nic wspólnego z  chińskim masażem stóp On Zon Su. I  dlatego jesteśmy zmuszeni do stosowania mniej popularnych domen www.OnZonSu.eu oraz www.OnZonSu.biz. Informujemy o  tym, gdyż wiele osób pyta, bo zostały wprowadzone w  błąd.