Huang Ti

MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Informacje techniczne o masażu stóp On Zon Su 按踵術 » Chińska numerologia w zastosowaniu do stóp 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach zdrowotnych i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Chińska numerologia w zastosowaniu do stóp Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Chińska numerologia w  zastosowaniu do Medycyny Chińskiej i  masażu stóp stóp On Zon Su

Numerologia w  kulturze starożytnych Chin, a  więc i  w tradycyjnym masażu stóp On Zon Su ma bardzo istotne znaczenie. Dla zachodniego czytelnika z  początku może wydać się magią, ale po pewnym czasie poświęconym jej nauce i  stosowaniu stanie się narzędziem pozwalającym na zrozumienie różnych zjawisk. Stanie się po prostu naszym narzędziem pracy. Przy czym bardzo istotne jest zapoznanie się z  przykładami, co dana liczba znaczyła dla Chińczyków w  starożytności.

Ilość powtórzeń każdej techniki masażu jest ścisle określona i ma wielkie znaczenie energetyczne Fot. Marian Nosal
Ilość powtórzeń każdej techniki masażu jest ścisle określona
i ma wielkie znaczenie energetyczne
Fot. Marian Nosal

Chińska kultura ma pewną ciągłość, a  bramą do tego, co jest teraz jest to, co było kiedyś. Nie ma tu miejsca na poczucie wyższości wobec przodków. Wręcz przeciwnie, w  tradycyjnej kulturze chińskiej nie wyważamy otwartych drzwi, ale korzystamy z  doświadczeń - sukcesów i  porażek naszych przodków. W  szczególności chińska numerologia pozwala na powiązanie, przy pomocy liczb, zjawisk z  zakresu makrokosmosu i  mikrokosmosu.

Na przykład w  ramach mikrokosmosu, jakim dla nas jest stopa, długość całej stopy, to dwanaście jednostek "cun". W  makrokosmosie liczba 12 odpowiada dwunastu miesiącom w  roku, czyli również pewnej całości, ale na innym poziomie. Ponadto "przy okazji" zaczynamy rozumieć oczywistą dla taoistów chińskich analogię między stopą, jako najniższą, a  wiec odpowiadającą księżycowi (który jest Yin) częścią ciała człowieka i  miesiącem (księżycem). Od razu, albo po pewnym czasie praktyki, domyślamy się też, że w  tym sposobie myślenia istniejącemu na poziomie makrokosmosu Słońcu w  mikrokosmosie naszego ciała będzie odpowiadała głowa. Taki sposób myślenia poprzez analogie pozwala na zrozumienie zjawisk mikrokosmosu na podstawie uprzedniego zrozumienia zjawisk makrokosmosu i  odwrotnie.

Jednostką miary, stosowaną do pomiaru długości części ciała człowieka, w  tradycyjnej chińskiej medycynie i  w energetycznym masażu stóp On Zon Su jest jeden cun. Jeden cun, to na przykład w  przybliżeniu szerokość kciuka. Oczywiście długość podana w  cunach jest relatywna i  zależy od wzrostu danej osoby. Długość jednego cuna u  osoby wysokiej będzie długością dwóch cunów u  osoby o  połowę niższej.
- 12 cun - długość całej stopy
- 2 cun  - długość palców stopy
- 10 cun - długość stopy bez uwzglednienia długości palców
-  5 cun  - maksymalna szerokość stopy
-  3 cun  - szerokość pięty
-  3 cun  - wysokość od ziemi do kostki
-  stopa dzieli się na 3 części: przednią, środkową i  tylną

Interpretacja liczb:

10 - liczba dziesięć pełniła ważną rolę w  cywilizacji chińskiej. Legendy mówiły, że w  przeszłości było dziesięć słońc. Podobnie ważną role liczba ta pełniła też w  Rzymie. Zarówno w  Chinach, jak i  w Rzymie tydzień miał dziesięć dni. W  tym okresie czasu trzy tygodnie tworzyły miesiąc. Dopiero w  późniejszym okresie zmieniono organizację czasu i  oparto ją na siedmiodniowym tygodniu.

12 - rok składa się z  12 miesięcy, podobnie, jak stopa ma długość 12 cunów. W  języku chińskim znak oznaczający księżyc jest tym samym znakiem, który oznacza miesiąc kalendarzowy. Podobny związek, czy tożsamość między miesiącem kalendarzowym i  księżycem istnieje też w  kulturze Zachodu. Na przykład w  języku polskim słowo "miesiąc" oznacza zarówno 1/12 roku, jak i  ciało niebieskie.

Wśród ciał niebieskich słońce jest najbardziej jasne, najbardziej Yang odpowiada głowie, a  księżyc jest najbardziej blady, najbardziej Yin i  dlatego odpowiada stopom. Dlatego liczba 12 ma związek ze stopami.

W filozofii chińskiej Człowiek jest efektem gry sił Nieba i  Ziemi, symbolizowanych przez słońce i  księżyc, dlatego, jak nauczał Mozi najważniejsze są masaż stóp i  masaż głowy. Pozwalają one wpłynąć na całego Człowieka, a  w sensie fizycznym na całe nasze ciało.

2 - liczba dwa pozwala rozróżniać, ale nie dzieli ostatecznie. Jest symbolem Yin i  Yang. Jest symboliczną, dynamiczną manifestacją jedności, jaką jest świat, czyli symbolicznie liczby "jeden". Jest symbolem ciągłych przemian Yin i  Yang, czyli pary uzupełniających się przeciwieństw, która daje życie i  istnienie świata. W  związku z  tym jest też miernikiem siły życia, która jest w  nas.

Z powyższych rozważań widać, jak wielkim problemem jest unieruchomienie palców, które właśnie mają długość 2 cun. W  palcach stóp i  rąk kończy się 12 głównych meridianów, zasilających w  energię cały nasz organizm. Noszenie ciasnych butów, a  szczególnie "szpilek", poprzez zablokowanie ruchu palców powoduje też zablokowanie koniecznych dla życia przemian Yin i  Yang, zablokowanie przepływów Qi meridianach, osłabienie naszego zdrowia i  zacieśnienie horyzontów myślowych.

W kontekście masażu stóp oznacza to, że palce stóp odpowiadają za ruch i  dynamikę zachodzących w  nas procesów. Zarówno fizycznych, energetycznych, jak i  duchowych. Przy czym kolejność sprawcza jest odwrotna, to znaczy: duch zarządza energią, a  ta porusza ciałem.

Masaż stóp jest oryginalną metodą, która pozwala na poruszenie wszystkich poziomów naszego istnienia poprzez poruszanie palców.

Jeżeli masażysta jest początkujący i  wykonuje masaż On Zon Su tylko na poziomie fizycznym, to poprawia nasze zdrowie fizyczne. Jeżeli poprzez praktykę masażu On Zon Su i   praktykę ćwiczeń energetycznych Tai Chi Kung (Tai Ki kung w  języku kantońskim) pobudzimy naszą energię i  nauczymy się nią kierować, to wtedy nasz masaż będzie miał wpływ na energię witalną Qi osoby masowanej. Jeżeli masażysta pracuje też ze swoim duchem i  umysłem, na przykład poprzez taoistyczną medytację, to jego masaż będzie harmonizował te warstwy u  osoby masowanej.

3 - trzy, to liczba, która do pary Yin Yang, albo Ziemia-Niebo wprowadza Człowieka. Człowiek jest efektem gry sił Nieba i  Ziemi. Od reszty bytów istniejących w  przyrodzie Człowiek różni się tym, że w  tej grze może świadomie brać udział, może ją wspomagać i  stymulować, na przykład przy pomocy alchemicznego masażu stóp On Zon Su.

5 - pięć jest liczbą oznaczającą centrum, pewną okrągłą całość składającą się z  czterech części i  centrum. Od czasu powstania "Księgi Gór i  Mórz" oznacza Pięć Aktywnych Sił, nazywanych też Pięcioma Przemianami lub pięć kierunków.

Mistrz Ming akcentuje, że w  miarę rozwoju ludzkości rośnie znaczenie tej liczby i  jest ona częściej używana.

W dawnych czasach, ponad 2000 lat temu w  Chinach liczbę 5 pisało się ideogramem w  kształcie krzyża, podobnym do znaku "X". Z  kształtu tego znaku bezpośrednio widać, że chodzi tu o  centrum, które jest wynikiem gry czterech sił pochodzących z  czterech kierunków świata. Znak ten pozwala też zauważyć, że w  liczbie 5 chodzi o  osiągnięcie jedności poprzez centralizację. Jest to idea centrum organizującego całość systemu.

Na przykład według starożytnych taoistów i  według tradycyjnej chińskiej medycyny w  ciele człowieka jest pięć głównych narządów, które decydują o  zdrowiu i  jakości życia człowieka. Podobny sposób myślenia występuje w  taoistycznym masażu stóp On Zon Su.

Marian WIlk-Nosal
Warszawa, 5 V 2010
onzonsu.biz/…