MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術


Powrót na stronę główną » Ważne informacje o refleksologii stóp On Zon Su » Historia rozwoju chińskiego masażu stóp On Zon Su 按踵術 w Polsce
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Kurs masażu stóp On Zon Su, Szkolenia refleksologii stóp - Historia rozwoju chińskiego masażu stóp On Zon Su 按踵術 w Polsce Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

CHIŃSKI MASAŻ STÓP ON ZON SU 按踵術 W  POLSCE. HISTORIA I  PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Mistrz Ming Wong, który przekazuje tajemnice masażu On Zon Su w  Europie już dawno przewidział, że masaż ten na przełomie XX i  XXI wieku będzie ewoluował, zmieni się i  trafi do zupełnie nowych miejsc oraz środowisk. W  tej chwili w  Europie jest on szczególnie popularny we Włoszech i  w Polsce. Włochy, to kraj w  którym dr  Ming mieszka i  naucza, więc jest to naturalne, natomiast w  Polsce masaż ten pojawił się około roku 1995 i  jest propagowany i  nauczany przez moją żonę Ladę Malinakovą, a  w Internecie przeze mnie. W  tekście tym napiszę o  tym, co nas skłoniło do zajęcia się tą dalekowschodnią techniką zdrowotną oraz historię tych zdarzeń.

Lada Malinakova nadaje tempo i styl masażu. Tradycyjny bezpośredni przekaz z dłoni do oczu. Podstawowy kurs masażu stóp On Zon Su Warszawa 2013/2014
Lada Malinakova nadaje tempo i styl masażu.
Tradycyjny bezpośredni przekaz z dłoni do oczu.
Podstawowy kurs masażu stóp On Zon Su
Warszawa 2013/2014

On Zon Su jest nie tylko masażem zdrowotnym, czy leczniczym. Przede wszystkim jest on wyrazem i  przekazem starożytnej kultury bliskiego związku z  naturą, istniejącej kiedyś w  Chinach. Trudno zdecydować, czy bardziej jest on systemem głębokiej medytacji, ćwiczeniem zdrowotnym, niezwykle skuteczną metodą leczniczą, czy też po prostu techniką relaksacyjno-kosmetyczną. Myślę że jest tym wszystkim równocześnie. Każdy otrzymuje w  nim głównie to, czego szuka i  potrzebuje. My, podobnie jak nasz nauczyciel i  inni jego bliscy uczniowie, traktujemy On Zon Su jako ważną część naszego życia.

Z konkretów, które mnie w  masażu stóp On Zon Su najbardziej ujęły, bardzo cenię mocne, zarówno fizyczne, jak i  medytacyjne, osadzenie we własnym ciele. Kiedy właściwie wykonujemy masaż stóp On Zon Su, dokonuje się w  nas proces mocnej integracji ciała z  Duchem. Dzięki temu osiągamy ciszę wewnętrzną, połączoną z  siłą ciała i  psychiki. W  dzisiejszych rozbieganych i  nerwowych czasach jest to rzecz bezcenna. Zazwyczaj zapominamy o  naszym ciele, a  szczególnie o  "tak nieważnych jego peryferiach", za jakie uważamy nogi i  stopy. Właściwie wykonany masaż stóp pozwala nam przywrócić równowagę, poczuć płynącą z  całego naszego ciała i  Ducha informację i  energię. Poczuć, że całe ciało jest nasze, a  my mamy z  nim ciągły kontakt.

W naszej cywilizacji jesteśmy tak szkoleni i  wychowywani, że z  całego naszego ciała czujemy głównie głowę i  górną część tułowia. Pozostałe części ciała są w  cieniu czuciowym i  poznawczym. Masaż stóp te proporcje zmienia i  wprowadza równowagę, którą w  naturalny sposób mają istoty żyjące w  Przyrodzie. Jak jest to ważne wie każdy, kto chodzi po lesie, czy po górach, ale takich osób jest w  naszym społeczeństwie coraz mniej. Coraz częściej, w  pracy i  w domu, siedzimy, zamiast chodzić. Właściwy dotyk stóp przywraca ich ważność dla nas i  dla naszego zdrowia.

Kiedy w  lipcu 1995 roku, we włoskim Lodrone po raz pierwszy spotkaliśmy mistrza Minga i  jego uczniów, od razu intensywnie zaczęliśmy być przez nich wprowadzani praktycznie w  ten masaż. Przyjechaliśmy tam na seminarium ćwiczeń Tai Chi Kung (Qigong oraz Tai Chi), nauczanych i  praktykowanych w  starożytnym przekazie pochodzącym od twórcy Tai Chi, mistrza Chang San Fenga (Zhāng Sānfēng, 張三丰). Okazało się jednak, że dr  Ming przekazuje nie tylko starochińskie techniki ruchowe, medytacyjne i  energetyczne, ale przede wszystkim stara się pokazywać swoim uczniom dawny, zgodny w  Prawami Przyrody sposób myślenia starożytnych Chińczyków.

Mistrz Ming Wong C.Y. w Lodrone 1995 To zdjęcie umieszczane jest we wszystkich książkach dr Minga bo jest on skromnym człowiekiem i rzadko pozuje do zdjęć Wtedy akurat odpoczywał w cieniu drzewa i nie było nikogo w otoczeniu Zdjęcie wygląda na pozowane, ale nie było Fot. Marian Nosal
Mistrz Ming Wong C.Y. w Lodrone 1995
To zdjęcie umieszczane jest we wszystkich książkach dr Minga
bo jest on skromnym człowiekiem i rzadko pozuje do zdjęć
Wtedy akurat odpoczywał w cieniu drzewa i nie było nikogo w otoczeniu
Zdjęcie wygląda na pozowane, ale nie było
Fot. Marian Nosal

Bardzo nas to wszystko ujęło, ale oprócz odbierania tych nauk, innym ważnym powodem naszego przyjazdu była też przewlekła, wieloletnia choroba Lady, na którą zachodnia medycyna naukowa widziała tylko jeden skuteczny lek: ciężką, wyczerpującą i  niebezpieczną dla zdrowia operację. A  oprócz tego chemiczne i  obciążające organizm leki, leki i  ciągle leki…

Dlatego za radą i  na zaproszenie dr  Minga miesiąc później, w  austriackim Linzu, wzięliśmy też udział w  jego kilkudniowym seminarium, poświęconym wyłącznie masażowi stóp On Zon Su. Nabyliśmy tam podstawową wiedzę, potrzebną do samodzielnego używania tego masażu.

Potem, na wiosnę roku 1996 odwiedziliśmy jeszcze naszego nowego nauczyciela w  Turynie i  tam otrzymaliśmy dokładne instrukcje do masażu stóp, który według dr  Minga miał po roku zatrzymać rozwój choroby mojej żony.

I tak też się stało. Mimo mojego ówczesnego braku doświadczenia, po roku praktykowania przeze mnie codziennych godzinnych masaży lekarze stwierdzili zatrzymanie rozwoju choroby i  niebezpieczny dla zdrowia Lady zabieg nie był już konieczny.

Takiego sposobu leczenia i  sposobu na życie właśnie szukaliśmy. Sposobu, który poprzez bliski kontakt fizyczny i  psychiczny zbliża ludzi wzajemnie, powoduje przepływ pozytywnych energii w efekcie daje zdrowie, bez nadmiernej ingerencji fizycznej, chemicznej, czy radiacyjnej. Czyli zamiast skalpela, strzykawki, czy innych narzędzi powodujących oddzielenie człowieka od człowieka mamy bliskość i  wzajemne wspomaganie.

Oczywiście nie neguję tu roli zachodniej medycyny, ale moim zdaniem NAJPIERW należy skorzystać z  metod opartych na związku człowieka z  Przyrodą, z  Kosmosem, czy wręcz z  Bogiem i  z drugim człowiekiem.

A przy tym masaż stóp On Zon Su, dla bardziej zaawansowanych, zawiera też całą wiedzę Klasycznej i  Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Wiedza ta jest w  nim integralnie zawarta i  uczymy się jej w  naturalny sposób poznając kolejne techniki i  metody On Zon Su.

Wątek osobisty w  tej historii ma ogromne znaczenie, bo On Zon Su jest też, a  może przede wszystkim osobistym spotkaniem człowieka z  człowiekiem. Spotkaniem w  ciszy wewnętrznej, w  której poprzez płynny, delikatny, ale też równocześnie mocny wewnętrznie i  energetyczny przekaz dotyku i  energii dajemy sobie wzajemnie to, co jest w  nas najlepsze. W  efekcie pojawia się rozluźnienie, dobry nastrój i  zdrowie. Te pozytywne efekty masażu występują zarówno u  masażysty, jak i  u osoby masowanej.

Kilka zdań poświęcę tu ludziom od których uczyliśmy się. Było ich wielu, najwięcej jednak dowiedzieliśmy się od samego mistrza Minga i  jego zaawansowanych uczniów: Roberto Scordato, Marino Costy, Slobodana Naperotica i  Alessandro Conte, współautora książek mistrza Minga. Osoba nauczyciela jest tradycyjnie bardzo ważna, bo trudno jest samemu wznieść się ponad przekaz, który od naszych mistrzów otrzymujemy. Nauka od osób niezaangażowanych mocno w  swoją działalność mija się z  celem, a  jasny i  czysty przekaz osobisty jest po prostu bezcenny.

Na następnym seminarium z  dr Mingiem, na wiosnę roku 1996, w  piemonckim Sampeyre, poznaliśmy jego najbardziej zaawansowanego ucznia Roberto Scordato i  od razu zaprosiliśmy go do poprowadzenia pierwszego w  Warszawie i  w Polsce, trzydniowego formalnego i  zatwierdzonego przez dr  Minga seminarium masażu stóp On Zon Su. Była to historyczna chwila, jesień 1996 - pierwsze w  Polsce oficjalne kilkudniowe seminarium masażu stóp On Zon Su.

Była to dla nas także okazja do lepszego poznania bardzo ciekawego człowieka, jakim jest Roberto. Masażysta, mistrz energii, akupunkturzysta, ekspert sztuk walki, ale nie tylko, również były minister w  rządzie Argentyny oraz wysoki manager w  zarządzie korporacji Fiat. Czyli człowiek-orkiestra, specjalista od zachodnich technologii i  metod zarządzania systemami przemysłowymi, ale też fascynat i  ekspert wschodnich metod energetycznych zarazem. Jego zajęcia w  Warszawie były doskonale przygotowane i  w trzy dni udało mu się przekazać nam podstawy masażu kilku map On Zon Su. Przekazał nam również swoje ciekawe autorskie metody diagnozy i  leczenia oparte na tym masażu.

Rok później, latem roku 1997, zorganizowaliśmy w  podwarszawskim Nadarzynie pierwsze, w  krajach byłego bloku socjalistycznego, historyczne tygodniowe seminarium z  samym mistrzem Mingiem.

Od tego czasu spotkaliśmy się z  nim na kilkudziesięciu takich tygodniowych seminariach, które odbywały się na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza we Włoszech, w  Austrii, w  Chorwacji, w  Czechach, na Słowacji i  w Polsce.

Za każdym razem nabywaliśmy nową wiedzę, głównie w  zakresie masażu stóp On Zon Su i  ćwiczeń energetycznych Tai Chi Kung, ale nie tylko. Dla mnie i  dla Lady te dwie podstawowe metody zdrowotne i  medytacyjne wzajemnie się uzupełniają i  wspomagają. Zarówno ćwiczenia, jak i  masaż wykonywane są według tych samych praw Przyrody. Wielkie znaczenie ma w  nich praktyczne zastosowanie Prawa Yin Yang, Prawa Pięciu Przemian inne pierwotne zasady chińskiej filozofii Przyrody.

Z ciekawych szkoleń, w  2003 roku braliśmy udział w  seminarium prowadzonym przez Marino Costę i  Slobodana Naperotica w  leśniczówce na polanie wśród pięknych lasów koło Czeskiego Krumlowa. Było to prywatne spotkanie 6 uczniów mistrza Minga, w  tym dwóch niezwykle zaangażowanych i  doświadczonych specjalistów masażu stóp On Zon Su, czyli Marina i  Slobodana. Przekazali nam oni ogrom wiedzy, nabytej od dr  Minga, od Roberto Scordato oraz wynikającej z  ich doświadczeń osobistych. A  pobyt w  naturze, w  bujnych podkrumlowskich lasach wzmógł nasze poczucie łączności z  Przyrodą, co w  masażu stóp On Zon Su jest bardzo ważne.

Od 1995 roku Lada Malinakowa włączyła masaż stóp On Zon Su do programu prowadzonych przez siebie zajęć i  obozów ćwiczeń Qigong i  Tai Chi. A  więc w  roku 2020 obchodzimy jubileusz 25-lecia, a  w roku 2021 wejdziemy w  drugie ćwierćwiecze naszego propagowania i  nauczania przez Ladę tych sztuk w  Polsce.

W tym czasie Lada prowadziła też krótkie, jedno lub dwudniowe szkolenia podstawowe.

Aby podnieść poziom znajomości masażu On Zon Su w  Polsce w  roku akademickim 2011/2012 rozpoczęliśmy regularne dziewięcioczęściowe coroczne szkolenia weekendowe pod nazwą: "Podstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術".

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA JUBILEUSZOWĄ, 10-TĄ EDYCJĘ 2020/2021 SZKOLENIA: Podstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術, Edycja 2020/2021 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy.
centrumsztukzdrowotnych.pl/…

W roku szkolnym 2013/2014 odbyło się po raz pierwszy szkolenie "Sekretne mapy taoistycznego masażu stóp On Zon Su. Kurs dla średniozaawansowanych" przeznaczone dla absolwentów szkoleń podstawowych. W  czasie tego szkolenia poznaje się bardziej zaawansowane technicznie i  energetycznie sposoby masowania stóp. Szkolenie to również odbywa się cyklicznie co rok.

W sferze organizacji planujemy (tekst ten powstaje we wrześniu 2020 roku) nagranie krótkich i  dłuższych szkoleń webinarowych, które pozwolą na wstępne zapoznanie się z  masażem On Zon Su szerszym kręgom zainteresowanych. Z  nagrań video trudno jest nauczyć się masażu perfekcyjnie, ale od czegoś trzeba przecież zacząć i  forma webinaru świetnie się do tego nadaje.

Przewidujemy też wprowadzenie całej nowej serii 9 szkoleń dla średniozaawansowanych pod zbiorczą nazwą "Wewnętrzna praca z  Energią Qi i  z Energią Pięciu Przemian w  masażu stóp On Zon Su 按踵術". Będzie to następny krok w  przyswajaniu tej sztuki w  Polsce, tym razem od strony wewnętrznej pracy z  różnymi energiami, których zastosowanie pozwala jeszcze bardziej udoskonalić pracę ze sobą i  z pacjentami.

Następnym etapem będzie wprowadzenie szkoleń dla zaawansowanych masażystów.

Jaka będzie dalsza przyszłość - czas pokaże.

Dotychczasowa dynamika zainteresowania masażem stóp On Zon Su wskazuje, że będzie się on rozwijał systematycznie i  stabilnie. Również dlatego, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z  ograniczeń swojego stylu życia i  czuje potrzebę zmian. Zdrowotność społeczeństwa i  cały system opieki zdrowotnej jest w  stanie opłakanym i  według mnie alternatywne i  naturalne sposoby zapobiegania i  leczenia mają przyszłość.

Uczestnikami naszych szkoleń są zarówno profesjonaliści w  dziedzinie masażu, refleksologii, psychologii i  medycyny, jak i  osoby pragnące nauczyć się nawiązywać głębszy fizyczny i  energetyczny kontakt ze swoimi bliskimi oraz przyjaciółmi. Pewna część absolwentów założyła i  z dużym powodzeniem prowadzi swoje gabinety masażu stóp. Inni korzystają z  nabytej wiedzy w  pokrewnych działalnościach i  w życiu prywatnym.

On Zon Su jest o  tyle ciekawą metodą, że daje widoczne korzyści zdrowotne zarówno osobie masowanej, jak i  masażyście. Ten sposób masażu, właściwie stosowany, nie nadwyręża na przykład nadmiernie kciuków, co jest problemem w  pewnych metodach masażu. W  On Zon Su wszystkich palców i  pozostałych części ciała używamy w  sposób harmonijny i  dlatego jest to bardziej gimnastyka wzmacniająca, niż zużywająca stawy. Jest grupa osób, która właśnie z  tego powodu uczy się i  stosuje w  swojej działalności masaż stóp On Zon Su.

Ja polecam starożytną chińską refleksologie stóp On Zon Su 按踵術, bo wiele tej metodzie mam do zawdzięczenia i  widziałem wielokrotnie jak ta dalekowschodnia, ale bardzo nam potrzebna w  Polsce metoda, buduje i  uzdrawia innych.

Kiedy w  2003 roku poprosiłem mistrza Minga o  napisanie kilku wstępnych tekstów o  masażu stóp On Zon Su, zaproponował mi, żebym sam zaczął pisać. Z  początku pomyślałem, że za mało na ten temat wiem, ale potem zrozumiałem, że jest to zachęta do naszego dalszego rozwoju. Mistrz Ming wyjątkowo potrafi motywować ludzi i  budzić ich ukryte talenty i  potrzeby. Mieliśmy wiele tego przykładów. Dlatego po kilku latach przygotowań zacząłem o  masażu stóp pisać, a  teraz przygotowuję się do opublikowania książki pod tytułem "Tradycyjny chiński masaż stóp On Zon Su 按踵術. Powrót do natury, powrót do siebie"

Polscy czytelnicy mogą korzystać z  dwóch, wydanych po polsku, pozycji autorstwa mistrza Minga, ale ich nakład się wyczerpał i  są trudno dostępne. Można je jednak czasami nabyć w  Internecie. Podaję link do opisu tych pozycji i  zachęcam do ich lektury:
onzonsu.biz/…

Marian Nosal
Warszawa, 16 IX 2020 - 28 I  2021

onzonsu.biz/…

Podstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 2013/2014
Podstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 2013/2014


© Marian Nosal 2007, Czas generacji strony: 35.6 ms. Ostatnia aktualizacja: 2023-10-22 18:21